Aarhus Universitets segl

Livslang læring

Leder i Campus nr. 6 - 27.3.2006

Af rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Universiteterne har potentiale til at få en langt større andel af markedet for efter- og videreuddannelse for de længerevarende

uddannede, end de har i dag. Universiteternes udviklingskontrakter bør derfor indeholde mål for deres aktiviteter på dette område.

Sådan lyder en af anbefalingerne i en ny rapport om behovet for efter- og videreuddannelse for dem med de videregående uddannelser, som Videnskabsministeriet, Akademikernes Centralorganisation og FTF har udarbejdet. Og den betragtning er jeg helt enig i.

Universiteterne er med deres forskningsbaserede vidensopbygning og undervisningstilbud de perfekte arnesteder for udvikling og gennemførelse af den efter- og videreuddannelse, der skal sikre det danske vidensamfund i en stigende global konkurrence.

Aarhus Universitet bidrager aktivt til livslang læring. Vi har de seneste år haft fokus på at udvikle universitetets efter- og videreuddannelsestilbud. Det er sket i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og andre, der efterspørger en forskningsbaseret viden. Og universitetets strategi og målsætning på området er nu nøje beskrevet i udkastet til den nye udviklingskontrakt.

Den seneste opgørelse viser, at der i gennemsnit er ca. 2.400 kursister om året på de bekendtgørelsesbelagte efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Det er et flot resultat – men set i

forhold til samfundets stigende behov for viden og kompetenceudvikling er det Aarhus Universitets helt klare målsætning at øge dette tal til ca. 3.600 kursister inden for de næste tre år.

Samtidig vil vi så vidt muligt imødekomme både de offentlige og private virksomheders efterspørgsel på kortere og fleksible forløb. Gode eksempler er, at masteruddannelserne i dag er så moduliserede og fleksible, at der nu tilbydes fagpakker og enkeltfag, og at vi kan tilbyde korte efteruddannelseskurser i forhold til gymnasiereformen eller i samarbejde med faglige foreninger og organisationer.

Det er også værd at bemærke, at Aarhus Universitet bidrager til den livslange læring gennem Folkeuniversitetet, hvor universitetets forskere er aktive i både undervisning og udvikling af området. Og som noget helt nyt kan vi i samarbejde med Handelshøjskolen i Århus i år tilbyde Universiteternes Sommerskole for kandidater og bachelorer, hvor eksempelvis globaliseringen vil blive belyst ud fra samfundsrelaterede, kulturelle, økonomiske og ledelsesmæssige synsvinkler.

Aarhus Universitet er sig sit ansvar bevidst, når det gælder efter- og videreuddannelse. Men det er også et aktiv for universitetet, der kan vise sig at blive særdeles værdifuldt, hvis vi forstår at tilpasse vores tilbud til arbejdsmarkedets behov. Ikke alene kan universitetet tjene penge og øge formidlingen af forskningsbaseret viden gennem efter- og videreuddannelse. Det er også en enestående chance for forskerne til at opbygge og udvikle kontakten til kandidaterne i de offentlige og private virksomheder.