Aarhus Universitets segl

Fundamentet til AU

Leder i Campus nr. 1 - 15.1.2007

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne ønske alle medarbejderne i det nye Aarhus Universitet et godt nytår. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige en varm tak for samarbejdet i året, der gik, til “det gamle” Aarhus Universitet, og understrege, at bestyrelsen har værdsat det meget store ekstra arbejde, som både administrationen og fakulteterne har udført for at få fusionskabalen til at gå op.

2007 bliver et meget spændende år, hvor vi skal lægge fundamentet til det nye universitet. Jeg betragter også 2007 som et omstillingsår, hvor vi alle skal finde os til rette – ikke kun fagligt, men også menneskeligt. Derfor ligger det mig meget på sinde, at fusionen bliver båret af en åbenhed og imødekommenhed over for alle medarbejdere, uanset om man møder det nye Aarhus Universitet som studerende, forsker, underviser eller administrativ medarbejder.

De mange og ofte svære forhandlinger frem til fusionen har været båret af en stærk vilje og et udpræget ønske om at nå et fælles mål, som vi alle kunne være tilfredse med. Jeg håber, at de kommende forhandlinger om implementeringen af selve fusionen kommer til at foregå i lige så positiv og engageret en ånd, så vi også her kan nå et flot resultat.

Med den kolossale tilgang af både viden og fagområder vil Aarhus Universitet være ændret for altid. Det spændende og helt unikke er jo, at vi ikke bare er blevet et større universitet – vi er blevet et meget bredere universitet. Vi står i dag meget stærkere på det merkantile område, fødevareområdet, miljøområdet og myndighedsområdet. Og lykkes bestræbelserne på at fusionere med Danmarks Pædagogiske Universitet, hvilket jeg tror og håber på, så vil Aarhus Universitet også rumme en langt stærkere aktivitet inden for pædagogik og kontakt til grundskolen og gymnasierne.

En af de opgaver, der ligger først for, er at få den øverste ledelse på plads, efter at prorektor Katherine Richardson er blevet ansat ved Københavns Universitet, og direktør Stig Møller har valgt at gå på pension den 1. september 2007. For at styrke den daglige ledelse er det besluttet at ansætte en prorektor for akademiske anliggender og en prorektor for myndighedsopgaver og teknologioverførsel (tech trans). Jeg forventer, at prorektor for akademiske anliggender ansættes senest den 1. april, og ansættelsen af prorektor for myndighedsopgaver og tech trans og den nye universitetsdirektør falder på plads inden sommerferien.

Bestyrelsen tillægger de tre ansættelser stor vægt, idet rektoratet under ledelse af Lauritz B. Holm-Nielsen naturligvis skal bemandes således, at det er i stand til at honorere de meget store udfordringer, universitetet står over for – herunder det igangværende arbejde med at udforme og implementere en fælles strategi for Aarhus Universitet og opgaven med at samordne og koordinere de eksisterende udviklingskontrakter fra de fire gamle institutioner, så de kommer til at udgøre en helhed.

Vi har med andre ord taget hul på et meget spændende nyt år, med mange muligheder og store udfordringer for både medarbejdere og bestyrelsen.

Godt nytår!