Aarhus Universitets segl

Der ledes!

Leder i Campus nr. 12 - 19.6.2007

Ordet leder har mange betydninger. Du sidder netop nu og læser en leder – en talerstol, hvor synspunkter kan præsenteres på en anden og mere personlig måde, som ikke egner sig for den journalistiske artikel.

Ikke mindst på et universitet har ”at lede” imidlertid en anden og helt afgørende betydning, forstået som det at søge. I udkastet til Aarhus Universitets strategi står der, at vore medarbejdere og studerende arbejder søgende og kritisk i et åbent og dynamisk samspil med omverdenen. Sådan har det været, siden universitetet fik sit motto ”Solidum petit in profundis” – ”søger i dybet den faste grund”. Aarhus Universitet søger – leder – nysgerrigt efter ny erkendelse og viden. Det er faktisk en stærk formulering.

Men det at lede – i betydningen at styre – er fortsat ubekvemt i mange universitetskredse. Fri os fra ledelse, og lad os beholde friheden. Er der virkelig en modsætning?

Og nu sættes der så fokus på ledelse ved Aarhus Universitet i rektoratet. Universiteterne er i dag store organisationer, som finansierer deres virke med betydelige eksterne midler. Det kræver strategisk ledelse. Universiteterne står i en konkurrencesituation, hvor det gælder om at kunne tiltrække menneskelige og fysiske ressourcer. Det kræver strategisk ledelse. Ikke nødvendigvis mere ledelse, men bedre ledelse. Og hvad er så bedre ledelse? Det er en ledelse, som forstår at skabe sammenhæng. En ledelse, som sikrer, at løsningen af universitetets opgaver sker i sammenhæng med de overordnede strategiske valg, som må træffes i en tid, som er fuld af muligheder.

Ny prorektor for det akademiske område

Først og fremmest skal vi styrke forskning og uddannelse. Det er universitetets fundament og eksistensberettigelse. Med de forøgede midler, som universitetet får til rådighed i de kommende år, skal det forøge antallet af forskere. Inden for ph.d.-området er det forventningen hurtigt at nå op på 2.000 ph.d.-studerende. Det er ambitiøst, men ikke urealistisk. Og på Aarhus Universitet giver vi ikke køb på kvaliteten – vi skal kun indskrive de bedste ph.d.-studerende og ansatte de allerbedste forskere. Derfor må vi have et internationalt udsyn og skabe strategiske alliancepartnere over hele verden. Også dette kræver

Ledelse og strategi

På uddannelsesområdet er universitetet allerede godt i gang med at udvikle nye uddannelser, som drager fordel af, at det med de tidligere sektorforskningsinstitutioner har fået mange nye dygtige og engagerede medarbejdere, der med en stærk forskningsbaggrund dækker nye fagområder. Vi skaber kort sagt nogle attraktive og efterspurgte uddannelser.

En sådan styrkelse af hele det akademiske område kræver ledelse. Nina Smith er ansat som prorektor for det akademiske område og skal være med til at sikre, at Aarhus Universitets forsknings- og uddannelsesopgaver rager op i landskabet som internationale fyrtårne.

Ny prorektor for videnspredning

Vi ved godt selv, at vi er dygtige på Aarhus Universitet. Og en god jysk beskedenhed er altid klædelig. Men Aarhus Universitet skal være bedre til at fortælle omverdenen, hvem vi er, og hvad vi kan. For universitetet er sprængfyldt af viden og gode historier. Og der er uden for universitetets mure mange potentielle samarbejdspartnere og et samfund, som kan og vil inspirere os.

For nylig blev der gennem de store landsdækkende aviser omdelt 1,2 millioner eksemplarer af en avis om Aarhus Universitet, som på en indbydende og letforståelig måde fortæller omverdenen, hvad det ny Aarhus Universitet er.

Aarhus Universitets engagement med det øvrige samfund handler i høj grad også om ledelse og strategi. Og derfor er Mette Bock ansat som prorektor for videnspredning fra 1. august. Mette Bock får især til opgave at lede universitetets vigtige formidlings- og rådgivningsopgave over for samfundet, uanset om det drejer sig om samarbejdspartnere, myndigheder, politikere, erhvervsliv eller den brede offentlighed.

Ny universitetsdirektør

Med udgangen af august måned fratræder Stig Møller som universitetsdirektør – en stilling han har beklædt siden 1979. Dengang var der godt 12.000 studerende. I dag er dette tal næsten tredoblet. Det er altså kolossale omvæltninger, som Stig Møller har været med til at føre ud i livet. Og det har han gjort med et engagement og en indlevelse, som har været enestående. Aarhus Universitet har meget at sige Stig Møller tak for, og vi ønsker ham et godt otium.

Den 1. september tiltræder Niels Højberg som ny universitetsdirektør. Han bringer mange vigtige ledelseserfaringer med sig inden for modernisering og effektivisering af meget komplekse administrationer. Senest har han stået i spidsen for sammenlægningen af de mere end 3 amter, som udgør den nuværende Region Syddanmark, hvor han i dag er administrerende regionsdirektør. Det er nyttige erfaringer, som Niels Højberg bringer med sig, fordi universitetet står over for en betydelig vækst og et stort arbejde med at udnytte synergierne af fusionerne.

Niels Højberg har et godt udgangspunkt for dette arbejde. Den igangværende strategiproces er en opløftende proces, som sætter nogle klare pejlemærker for, hvad vi vil med Aarhus Universitet. For ledelse og strategi handler både om at gøre nogle tilvalg og nogle fravalg. Og det sidste kan ofte være det sværeste. Her hjælper strategien os med at indstille sigtekornet rigtigt.

Det samlede rektorat på plads 1. september

Med ansættelserne af Nina Smith, Mette Bock og Niels Højberg er det samlede rektorat på plads fra 1. september. Det er en god følelse at kunne gå sommeren i møde i vished om, at vi har fået alle poster så stærkt besat. Så også på den baggrund ønsker jeg alle en rigtig god sommer med stor tak for et godt første halvår 2007.