Aarhus Universitets segl

Jordbrugsforskning på AU

Leder i Campus nr. 2 - 29.1.07

Danmarks JordbrugsForskning (DJF) var indtil udgangen af 2006 en sektorforskningsinstitution under Fødevareministeriet, men er nu via fusion en del af det nye Aarhus Universitet.

Organisatorisk er jordbrugsforskningen indplaceret som et nyt fakultet ved navn “Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet”, også forkortet DJF. Fordelen ved denne forkortelse er, at det

stærke brand, som er opbygget gennem de senere år også kan anvendes fremover.

Ved DJF er vi meget tilfredse med, at vores ønske om status som et fakultet er blevet opfyldt. Denne status skal dels anvendes til at udvikle nye uddannelser, men også anvendes som en stærk basis for at udvikle samarbejdet med de øvrige enheder ved universitetet.

Samtidig med at vi skal udvikle alle aspekter af et nyt fakultet, skal vi også fastholde og fortsat udvikle de opgaver, vi har med os fra den tidligere status som sektorforskningsinstitution. Disse opgaver drejer sig primært om forskningsbaseret rådgivning af ministerier og myndigheder. Her skal vi som institution være i stand til at give klare svar samtidig med at ytringsfriheden hos den enkelte forsker bevares. Det er en opgave, som vi har stor erfaring med i DJF, og som vi mener, kan klares gennem god information og dialog med de forskere, der har indsigt i det emneområde, der aktuelt skal afgives svar om.

En anden fordel ved en sådan bred dialog er, at de afgivne svar bliver bedre af, at der er flere øjne, som ser på sagen. Det forskningsområde, som det nye fakultet beskæftiger sig med, er primært udnyttelsen af de landbaserede naturressourcer til produktion af fødevarer og non-food produkter som fibre, pels, skind og biomasse til energiformål. Denne forskning gennemføres inden for seks temaområder: planteproduktion, husdyrproduktion, økologisk jordbrug, fødevarekvalitet, klima og naturressourcer samt miljø og bioenergi. For at kunne gennemføre forskningen inden for disse temaområder har DJF opbygget forskergrupper med stærke kompetencer inden for en række discipliner. Det giver en god platform for samarbejde med de øvrige enheder ved universitetet og vil give helt nye muligheder for en fortsat udvikling af jordbrugs- og fødevareforskningen i Danmark. Vi får mulighed for at indgå i samarbejder med stærke miljøer inden for f.eks. humaniora, samfundsfag og det merkantile område. Det er gennem sådanne nye samarbejdsmuligheder, at vi kan skabe grundlaget for, at vi i Danmark kan markedsføre nye og innovative produkter i fødevaresektoren.

Andre forskningsmæssige udfordringer er en fortsat udvikling af jordbrugsproduktionen i Danmark, samtidig med at vi forbedrer elementer som dyrevelfærd og miljøbelastning. Specielt i Danmark har vi været i stand til at have en sådan udvikling gennem de senere år. Den store mulighed for jordbrugsforskningen i Danmark er at skabe videngrundlaget for at fastholde denne udvikling. I DJF ser vi frem til at tage disse udfordringer op sammen med resten af universitetet.