Aarhus Universitets segl

Visionen om et MIT i Århus

Leder i Campus nr. 3 - 12.2.07

Af Dekan Børge Obel, Handelshøjskolen (ASB)

Vi fra ASB er nu en del af det nye AU– og det er vi glade for. Vi føler os allerede som en del af AU-familien, selvom der kun er gået ganske kort tid.

ASB er en af Europas største handelshøjskoler med ca. 7000 studerende. Vores forskning og undervisning dækker det merkantile felt bredt inden for erhvervsøkonomi, økonomi, erhvervsjura, sprog og kommunikation. I 2004 opnåede vi det eftertragtede europæiske EQUIS-kvalitetsmærke, der gives til de bedste business schools i verden.

ASB blev udklækket som en handelsskole i 1905 for at dække nogle helt konkrete uddannelsesbehov i erhvervslivet. I løbet af de mere end 100 år, der gået siden dengang, har ASB – især siden 60’erne – bevæget sig med stigende hast mod en stærk

fokusering og satsning på forskning, men uden at glemme sine rødder – nemlig sit erhvervsfokus.

Derfor er forskning og uddannelser, som tilfredsstiller erhvervslivets behov, stadig en af ASB’s kerneydelser. En stor del af den forskning, der foregår på ASB, er inspireret af problemstillinger

og nye behov hos vores hovedinteressenter - det danske og internationale erhvervsliv. Udgangspunktet for vores aktiviteter er, at de på den ene eller den anden måde skal bidrage til viden om virksomheders opståen og udvikling. Vi vil som en universitetsskole i AU fortsætte vores arbejde på at skabe en unik og international handelshøjskole af højeste klasse.

Rektor Lauritz Holm-Nielsen har introduceret blomsten, som på en ganske sigende måde beskriver det nye Aarhus Universitet. På ASB kan vi nemt identificere os med den. Blomsten signalerer en fælles rod på en måde, så alle blade er synlige. Blomsten er kun smuk, hvis alle blade er fuldt udfoldede. Og blomsten er mest tiltrækkende, hvis den blomstrer.

Så hvordan får vi i fællesskab den nye AU-blomst til at blomstre? Og hvordan kan vi på ASB bidrage til, at fusionen bliver en succes?

Vi har allerede et godt samarbejde med både Det Samfundsvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultet, og det vil vi fortsætte med at udvikle. Vi skal udnytte, at vi har fået en tættere tilknytning til vores naboblade.

Men derudover ser jeg et stort potentiale for, at vi kan skabe noget, der rækker ud over det nære. Hvis vi kan skabe synergi og samarbejde mellem blade, der ligger på hver sin side i blomsten, har vi en unik mulighed for at skabe nye ting, som kan gøre en forskel – både for de enkelte hovedområder, for AU som helhed og for det samfund, som vi er sat i verden for.

Jeg tror, at med et samarbejde mellem mere teknisk orienterede fagområder og ASB kan AU – måske som den eneste i Danmark – udvikle nye uddannelser og forskning med fokus på forretningsforståelse og teknisk viden. ASB kan bidrage med merkantile elementer til uddannelse og forskning inden for naturlige ressourcer, miljø, teknik, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Den idé, der var med til at starte hele universitetsfusionsbølgen: at skabe Danmarks MIT, har AU mulighed for at gennemføre. Så lad os komme i gang!