Aarhus Universitets segl

Det gode studiemiljø

Leder i Campus nr. 5 - 12.03.2007 

Efter en veloverstået fusionsforhandling med Danmarks Pædagogiske Universitet er Aarhus Universitet i dag det mest vidtfavnende universitet i Danmark med en lang række uddannelsestilbud i international topklasse og et forskningsmiljø, der rækker ud mod alle landets vigtigste sektorer. Jeg opfatter Aarhus Universitet som et selvbevidst universitet, der er klar til at løfte de opgaver, et moderne og globaliseret samfund stiller til et universitet.

Men hvad angår den faglige fusion, er vi stadigvæk ved dag et. Nu handler det om at udnytte synergimulighederne og få universitetet til at hænge sammen som en stærk og slagkraftig forsknings- og uddannelsesinstitution, der kan løfte mindst 25 procent af den offentlige forskningsindsats og en lige så stor andel af forsker- og universitetsuddannelserne.

At dømme ud fra de foreløbige forhandlinger tegner det godt. Der er en formidabel vilje til at samarbejde på tværs af enhederne. Aarhus Universitet er ikke opdelt i fakulteter, skoler og centre, som bekæmper hinanden. De gamle fakulteter giver plads til de nye, og de nye udviser stor vilje til at forstå det gamle universitets traditioner og kultur.

Og ud af denne tro på fremtiden vil vokse en ny strategi, som kan sætte rammerne og målene for det faglige samarbejde på tværs af faggrænserne – en strategi, der henter inspiration fra nogle af de bedste universiteter i verden og de forhåbentlig mange gode indspark fra den igangværende artikelkonkurrence om universitetets fremtid. Og har du ikke sendt dit forslag endnu – så gør det og husk, at der er deadline den 23. marts.

Et af de steder, hvor man for alvor kommer til at mærke fusionen, er på uddannelsesområdet. Med landets bredeste vifte af uddannelsestilbud kan vi nu tilbyde de studerende et grænseløst uddannelsesmarked, hvor man kan bevæge sig frit og kombinere eksisterende studier med tilvalg og udvikle helt nye uddannelseskombinationer på højeste internationale niveau – uddannelser, der kan tilgodese samfundets stigende efterspørgsel efter højtuddannede med specielle kvalifikationer.

Det er meget positivt, at ca. 90 procent af de studerende, som i dag påbegynder en videregående uddannelse i Danmark, faktisk ender med at erhverve en videregående uddannelse. Det er sammenlignet med udlandet et meget højt antal – men Aarhus Universitet skal stile højere. Det kan vi gøre ved at blive endnu bedre til at hjælpe de studerende, som ikke fandt ind på den rette hylde i første forsøg. Derfor skal vi også holde fokus på de muligheder, studerende har for at starte forfra, og hjælpe dem til at træffe de rigtige valg.

Lyst, interesser og evner skal gå op i en højere enhed, så en endnu større del af den danske befolkning faktisk får en videregående uddannelse. Med det nye Aarhus Universitet får de studerende rigtig mange muligheder for at vælge universitetet til – i stedet for at vælge det fra. Det skal være muligt at lave en “ommer” for nu at udtrykke det lidt populært.

Det nye Aarhus Universitet skal emme af faglige og sociale synergier med attraktive, velassorterede, internationalt anerkendte uddannelsestilbud, hvor de studerende kan sammensætte den perfekte uddannelse, få nogle fagligt gode studieoplevelser, opbygge et godt socialt netværk og sidst, men ikke mindst, have nogle spændende og sjove studieår. Vi er godt på vej.