Aarhus Universitets segl

Ikke en spændetrøje

Leder i Campus nr. 9 - 8.5.2007

Vi er på Sandbjerg, rektoratet og de ni dekanater ved Aarhus Universitet, for ved fælles hjælp at arbejde videre med den strategi, der ved årets udgang skal tegne og binde hele universitetet sammen. Det har været nogle meget intense dage med spændende diskussioner og engagerede indlæg.

Strategiarbejdet indeholder meget mere end det at få formuleret og nedskrevet en færdig strategi for 2008-2012. Processen med at udvikle den, hvor ledere og medarbejdere på tværs af det nye, store universitetet samles, diskuterer og erfaringsudveksler, er helt afgørende for den fremtidige kommunikation mellem hovedområderne og den sammenhængskraft, der skal kendetegne Aarhus Universitet fremover. Vi er allerede nu nået langt, hvad angår definitionen af rammerne for universitets udvikling; vi forstår dets mangfoldighed og de meget forskellige kulturer, som i dag repræsenterer Aarhus Universitet.

Processen har indtil nu haft fokus på at udvikle en fælles strategi. Det mål har vi nu nået, og set fra min stol ser det meget lovende ud. Foran ligger nu en stor opgave med, at fakulteter, universitetsskoler, institutter, afdelinger m.m. inden for hvert deres område fokuserer og prioriterer deres strategiske satsninger inden for profilering, internationalisering, forskningsmiljø, studiemiljø, rekruttering og forsknings- og samarbejdspotentialer.

Strategien skal opfattes som en konceptuel ramme for universitetet. En præcisering af den rolle, som Aarhus Universitet skal udfylde i det danske samfund og internationalt. Alt, hvad Aarhus Universitet foretager sig, er forskningsbaseret, og den grundforskning, universitetet bygger på, skal have international kvalitet som mål. Universitetet vil være fremragende på forskningsområdet, fordi det herigennem kan tilbyde fremragende uddannelser, fremragende videnoverførsel og fremragende myndighedsberedskab. Universitetet skal være mangfoldigt, fordi der ikke er en, men mange måder at gøre tingene på, og universitetet skal være attraktivt for de mange unge mennesker og medarbejdere, som skal opholde sig på universitetet i kortere eller længere perioder.

Jeg vil gerne understrege, at en strategi ikke er en spændetrøje, og at enhver medarbejder ikke kun har ret, men også pligt til at forfølge sine egne mål – sådan er et universitet. Den nye fælles strategi for Aarhus Universitet skal selvfølgelig supplere de mere nære og faglige strategier. Det er her, medarbejderne kan finde inspiration og vil engagere sig.

Til slut vil jeg takke de ca. 2700 medarbejdere, der har brugt tid og kræfter på at deltage i strategiprocessen via e-mail. Og de 34 studerende og medarbejdere, som deltog i artikelkonkurrencen. Det har givet os nogle meget væsentlige bidrag til det videre arbejde med strategien. Jeg håber, at den samlede ledelse i løbet af året kan kvittere med en strategi, der kan hjælpe og inspirere den enkelte medarbejder på det åbne og mangfoldige Aarhus Universitet til at forfølge sine egne mål til fælles bedste.