Aarhus Universitets segl

37 timers arbejdsuge på Teologi

Nye studerende på Teologi kan se frem til en fuld arbejdsuge, hvor hver time er lagt i skema.

 

Studiestart

I anstrengelserne for at hjælpe sine studerende til at få mest muligt ud af studierne præsenterer Teologi de kommende studerende for en skemalagt arbejdsuge med en arbejdsdag fra 9 – 16.

– Vi skal have nedbragt frafald og udviklet vores undervisningsformer. Det er vigtigt, at vi møder de studerende med klare krav, så de ved, hvad vi forventer af dem. Det gør vi med en ny struktur, hvor vi har sat fokus på tiden mellem undervisningstimerne, forklarer dekanen på Teologi, Carsten Riis.

Med skemaet ønsker fakultetsledelsen at signalere, at det er normalt at bruge en fuld arbejdsuge på sit studium og samtidig hjælpe de studerende, til at få gode arbejdsvaner. 

– Vi tror ikke længere kun på den metode, hvor vi i hvert fag underviser i to-tre timer, hvorefter de studerende går hjem i studerekamrene og møder velforberedte og engagerede op en uge senere, siger Carsten Riis. 

Ingen tvang

Selv om alle nye studerende bliver præsenteret for hvert sit skema ved studiestarten i september, er det frivilligt, om de vil følge det. 

– Man kan trække hesten til vandet, men ikke tvinge den til at drikke. Vi hverken vil eller kan tvinge. Det, vi siger, er: Vi lader jer ikke i stikken. Vi foreslår, at I gør sådan her, ud fra vores erfaring for, hvordan man får mest ud af sin studietid, siger studieleder Else Holt.

I den nye struktur får den studerende plads i en fast studiegruppe på fire-fem personer, som følges ad til forelæsninger, læser sammen og møder gruppens tilknyttede mentor sammen. Såvel undervisningstid som forberedelsestid er lagt i skema, og de studerende er dermed ikke længere overladt til sig selv, når det gælder om at strukturere og planlægge tiden.

Vigtige studiegrupper

Ifølge Else Holt er det også vigtigt, at de studerende trives godt socialt, og derfor lægges der mange kræfter i at sammensætte grupper, der passer sammen på så mange måder som muligt – f.eks. ud fra alder og tidligere uddannelse. Heller ikke her gælder der nogen form for tvang, men omvendt ønsker man at sende et stærkt signal, forklarer studielederen:

– Vi synes, det er en god ide at studere i grupper – og i grupper, som trives godt sammen. Hvis den studerende ikke trives med sin gruppe, siger vi: Det er ikke dit problem. Vi hjælper med at finde en gruppe, hvor du trives.

På den faglige front opruster Teologi ved at knytte en såkaldt mentor til hver gruppe. Mentoren er en lærer, der tager to-tre samtaler med de studerende i løbet af hvert semester. Her lægges der blandt andet op til faglige diskussioner ud fra aktuelle problemstillinger i den omgivende verden. Det har flere formål, forklarer Else Holt:

– En diskussion om f.eks. tørklæder kan vise, hvordan teologer kan være med til at gøre sig gældende i samfundet, og vise, at faglæreren er andet end underviser i et specifikt fag.

Ifølge Studiemiljøundersøgelsen, som blev omtalt i forrige nummer af CAMPUS, brugte teologistuderende i 2007 i gennemsnit 27 timer om ugen på studierne.

Inge Frost Larsen / ifl@adm.au.dk