Aarhus Universitets segl

Takt og tone for studerende

Handelshøjskolen er ved at udarbejde et værdisæt for sin virksomhed. Det omfatter foreløbig de studerende, men senere på året får de ansatte og skolen selv også en såkaldt Code of Conduct.

 

Emne: Studieliv

Høje ambitioner, ansvar og omsorg for andre. Det er nogle af de værdier, de nye studerende fremover bliver præsenteret for i rusugen på ASB – Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet. Her har studerende, undervisere og ledelse som noget nyt sat ord på, hvad der er og bør være takt og tone i omgangsformerne på den internationalt orienterede Aarhus School of Business, hvor denne Emma Gad for studielivet har fået navnet Code of Conduct.
Code of Conduct er et nyt værdisæt på ASB. Inden årets udgang får både de ansatte og institutionen ASB også egne Codes of Conduct. Arbejdet med at karakterisere de værdier, som skal præge de studerendes adfærd i forhold til læringen, det sociale miljø og omverdenen, har stået på i mere end et år og har ikke været nogen let øvelse, medgiver dekan Børge Obel.
– Hvert eneste ord er vejet på en guldvægt for at undgå løftede pegefingre. Code of Conduct handler nemlig dybest set om at afstemme forventninger til hinanden, forklarer dekanen. Derfor vil det af den kommende Code of Conduct for de ansatte også fremgå, hvad de studerende kan forvente af deres undervisere og vejledere.

Inspiration

Code of Conduct for de studerende slår fast, at et højt ambitionsniveau og et medansvar for undervisningen, gruppearbejder og projekter er forudsætningen for et dynamisk og inspirerende fagligt miljø.
– Det nytter jo ikke at arbejde med f.eks. dialogbaseret undervisning, hvis de studerende ikke har forberedt sig. Vi håber også, at Code of Conduct vil inspirere til en opadgående spiral rent læringsmæssigt, siger Børge Obel.
– Hvorfor er der ikke noget om snyd, plagiering osv. i værdigrundlaget bortset fra en henvisning til de studerendes ansvar i forhold til det akademiske arbejde?
– Nu er det her en første version, og vi har jo et regelsæt om snyd og lignende. Men måske burde det også være en del af Code of Conduct.

Signal om kvalitet

De nye anvisninger på god adfærd ser Børge Obel som en ramme dels for, hvordan ASB kan styrke studiemiljø og arbejdsklima, dels for de regler, som er nødvendige.
– At tale om værdier er jo også en naturlig del af at være i en organisation. Især når så mange forskellige mennesker mødes som her på ASB, hvor vi har 1000 studerende fra 25 forskellige lande og i det sidste år har ansat 20 udlændinge, siger Børge Obel.
Med Code of Conduct kan ASB nu også få akkreditering hos AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Selvom det ikke var den primære begrundelse for arbejdet med værdigrundlaget, er denne blåstempling en vigtig sidegevinst.
– Akkrediteringen signalerer kvalitet, og det har stor betydning for at få både udenlandske studerede og forskere hertil, siger Børge Obel.

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

Se, hvad de studerende mener om den nye Code of Conduct på side 15 i PDF-udgaven af dette nummer af Campus