Aarhus Universitets segl

Videndeling 2.0

Public University Online er et open access-initiativ, der giver alle mulighed for at følge alverdens forelæsninger online. Men flere eksperter sætter spørgsmålstegn ved både ophavsret og anvendeligheden af siden.

 

Emne:Open access

Forestil dig, at du skal til forelæsning om kernefysik. Inden forelæsningen læser du selvfølgelig kapitlet om emnet, men derudover ser du også lige forelæsningerne fra Harvard, Yale og MIT om samme emne for at få det hele med. Scenariet er ikke fremtid, men nutid. Det har publicuniversityonline.com og grundlægger Jakob Sandvad, studerende på Idehistorie på Aarhus Universitet, sørget for.
Internetsiden er tidligere blevet omtalt i CAMPUS nr. 5 2008, men udviklingen har siden taget fart. Jakob Sandvad er i øjeblikket i dialog med Forskningsnettet under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om et eventuelt samarbejde, og også i EU er man meget interesseret i at høre mere om projektet.
– I begyndelsen af oktober skal jeg til Bruxelles og præsentere siden med det formål at få oprettet en pulje, der kan støtte initiativer som dette. Folkene i EU er meget åbne over for denne form for interuniversitær forelæsningskultur, som Public University Online er en del af, fortæller Jakob Sandvad.

Også problemer for undervisere
Nogle mener dog, at hjemmesiden har et ophavsretsmæssigt problem, bl.a. fordi den laver deep links til internetsider uden tilladelse. En af dem, der ser problemer med ophavsretten, er Kim Kusk Mortensen, lektor ved Molekylærbiologisk Institut og medlem af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA).
– Ud over problemet med deep linking er der et større problem ved at podcaste eller webcaste forelæsninger. De fleste undervisere bruger ofte modeller og figurer, som de ikke har ophavsretten til. Egentlig er det et brud på loven, men fordi det foregår i et lille lukket forum, er det almindeligt accepteret. Podcast og webcast giver imidlertid en kanal ind i dette forum, og det kan give problemer. Så er det ikke kun Jakob Sandvad fra Public University Online, der kan få ballade, fordi han ikke har ophavsretten til forelæsningen, men især underviseren, da han eller hun har brugt en model, som de ikke har ophavsret til, siger Kim Kusk Mortensen.

Juraen i orden
Jakob Sandvad kender godt til de forskellige kritikpunkter om den manglende ophavsret. Derfor har han selv undersøgt problematikken.
– Jeg har talt med Oluf Jørgensen fra Journalisthøjskolen, som er ekspert i mediejura, og han mener ikke, at der er noget problem i, at jeg deep-linker. For det første er der ved Public University Online ikke noget kommercielt sigte, og for det andet opgiver jeg altid kilden, og jeg linker både til den og til selve forelæsningen. Jeg har hørt om problemet med, at forelæserne ikke har ophavsret på modeller og lignende, men de forelæsninger, som findes på hjemmesiden, ligger allerede offentlig tilgængelige i samme form på det enkelte universitets egen hjemmeside. Jeg har blot samlet det, så derfor mener jeg ikke, der er et problem, forklarer den 26-årige studerende og fortsætter:
– Public University Online er et idealistisk projekt, der skal vise universitetet, at det godt kan lade sig gøre. Mange universiteter er lidt nølende over for denne udvikling, men siden skaber en mulighed for en helt unik videndeling. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at det er folks eneste måde at blive uddannet på. Man skal se online-forelæsningerne som et supplement til sin egen uddannelse, så man på den måde kan blive bredt orienteret om et emne.

 

Kortere indslag er bedre
På universitetet kender lektor Jørgen Bang fra Institut for Informations- og Medievidenskab godt til projektet. Han sætter dog spørgsmålstegn ved, om det at linke til 3300 universitetsforelæsninger er den rette fremgangsmåde.
– En almindelig universitetsforelæsning tager mellem 45 minutter og halvanden time. Så lang tid er der ikke mange, der har tålmodighed til at sidde stille foran skærmen og lære. Jeg har selv en forelæsning på 45 minutter liggende på siden, og personligt synes jeg, det er dødssygt at sidde at kigge på. For at det skal fungere optimalt, og man skal få noget ud af det, tror jeg, man bør bruge kortere indslag af 10-15 minutter og så eventuelt have nogle opgaver mellem indslagene. Det andet er ikke særlig effektivt pædagogisk, men så længe der ikke findes andet, er det da bedre end ingenting, siger Jørgen Bang, der forsker i læringsteorier og e-læring.
Områdeleder ved universitetets e-læringsenhed Mikkel Godsk stiller også spørgsmålstegn ved de lange indslag.
– Jeg mener ikke, at man bare blindt kan lægge forelæsninger ud og så tro, at andre kan lære af det. Tanken er appellerende og sympatisk, men forelæsningerne bliver nødt til at blive præsenteret i en kontekst. Hvilken målgruppe og niveau er der tale om? Hvad handler materialet om? Og i hvilket fag indgår forelæsningen? Derudover er vores erfaringer, at kortere klip på 10-15 minutter er bedre. Det er svært at tro, at studerende vil få udbytte af to timer lange forelæsninger på nettet, uden at materialet introduceres eller på anden vis sættes i sammenhæng med undervisningen, siger han.
Mikkel Godsk skal sammen med universitetets it-chef Orla Hoppe til Universidad Politécnica de Valencia i begyndelsen af oktober. Det spanske universitet er et af foregangsuniversiteterne inden for denne form for undervisning, og spaniernes argumenter for at være gået ind i det kan betyde noget for Aarhus Universitets næste skridt i denne udvikling.

Læs mere om Open Access på side 6-7 i PDF-udgaven af CAMPUS

Af Gitte Bindzus Knudsen – freelancejournalist

Fakta:

Hvad er deep link?
Deep link er en henvisning til en hjemmeside, som linker dybere end til hjemmeside-kompleksets forside. I nogle tilfælde kan det være ulovligt at deep-linke, fordi et kommercielt website er afhængigt af, at brugerne starter på forsiden, så de passerer reklamer mm.

Internet og video i undervisningen
E-læringsenheden er netop i disse dage ved at gennemføre en undersøgelse af studerendes og underviseres anvendelse af internettet og video i undervisningen på AU. Alle ansatte og studerende har mulighed for at deltage i undersøgelsen på:
www.au.dk/e-learning/enhed/survey