Aarhus Universitets segl

Entrepreneurship til tops på Aarhus Universitet

1. oktober slog det nyoprettede Aarhus Entrepreneurship Centre dørene op, og ambitionerne er høje, fortæller direktør Flemming K. Fink.

 

Emne: Iværksætteri

 

Aarhus Universitet skal gå forrest, når det gælder om at få flere studerende til at interessere sig for entrepreneurship og iværksætteri.
Det mener direktøren for det nyoprettede Aarhus Entrepreneurship Centre, Flemming K. Fink. Centret har til formål at samle erfaringer fra alle universitetets aktiviteter inden for entrepreneurship-området. Det er et behov, der især er opstået efter fusionen med Handelshøjskolen i Århus og Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.
– Vi trænger til at koordinere de mange forskellige initiativer rundt omkring på universitetet og på den måde løfte området til et højere niveau. Der er ikke nogen af de nuværende aktiviteter, der skal nedlægges. Det betyder, at Center for Entrepreneurship, som er en del af det gamle Aarhus Universitet, og iværksætterakademiet IDEA, som holder til på Handelshøjskolen, samt andre mindre aktiviteter på de enkelte fagområder bliver bevaret. Men de skal bringes tættere sammen, så vi får mange flere kandidater ud, der har lært noget om entrepreneurship i løbet af deres studium. Det handler om, at de studerende i højere grad skal kunne omsætte deres faglige viden til noget, der kan bruges i praksis i samfundet, siger Flemming K. Fink.

Massiv indsats
Og der er behov for at sætte ind på området. Ifølge en undersøgelse fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fra 2006 mener kun 12 procent af de studerende ved Aarhus Universitet, at universitetet informerer tilstrækkeligt om iværksætterorienterede fag og kurser. Flemming K. Fink fortæller, at en af de helt store opgaver for Aarhus Entrepreneurship Centre netop bliver at sætte fokus på entrepreneurship indadtil på universitetet. Bl.a. skal der etableres et studentervæksthus, hvor studerende gennem coaching kan få erfaring med, hvad det i praksis vil sige at opbygge deres egen virksomhed.
– Men der skal også sættes ind på de enkelte fagområder. Det er vigtigt at få integreret kreativitet inden for alle fag, så de studerende bliver bedre rustet til at komme ud i erhvervslivet og tænke innovativt med basis i deres faglighed, fortæller Flemming K. Fink og understreger, at centret også har et mere udadrettet fokusområde, der handler om at øge interaktionen med erhvervslivet:
– Vi skal i højere grad kanalisere den forskningsbaserede viden ud i samfundet og arbejde hen imod at være en kapacitet, som hele erhvervslivet gør brug af i forbindelse med udviklingen af kompetenceniveau, både nationalt og internationalt, siger han.

Entrepreneurship på tværs
På kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi og på Institut for Æstetiske Fag er entrepreneurship allerede integreret som en del af undervisningstilbuddet til de kandidatstuderende. I samarbejde med Institut for Økonomi har man lavet et utraditionelt undervisningsforløb i faget ”Entrepreneurship i oplevelsesøkonomien”. Her skal de studerende fra Det Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i tværfaglige grupper udvikle et produkt eller en service, der har bund i oplevelsesøkonomien. Faget har til formål at gøre de studerende mere handlingsorienterede i forhold til den studieretning, de har valgt.
– En del fag, især på Humaniora, er meget teoritunge, og det er vigtigt, at der gøres en indsats for at få en praktisk handlingsdimension med i disse uddannelser, siger fagleder på Musikvidenskab og underviser på faget Pia Rasmussen.
– Det har været en succes at sætte vidt forskellige studerende sammen, fordi det fremmer en tværfaglig forståelse, fortsætter hun og pointerer, at det er vigtigt, at linket til erhvervslivet og virkeligheden integreres i undervisningen, så de studerende lærer at omsætte deres kvalifikationer og kompetencer til konkrete produkter.

Politisk opbakning
Også fra politisk side er man opsat på at få langt flere iværksættere fra universiteterne. Socialdemokraterne arbejder i øjeblikket på et lovforslag, som skal gøre det muligt for universiteterne at tilbyde to iværksættersemestre som en overbygning på kandidatuddannelsen til studerende, der har en særlig god idé. Forslaget ledsages af en pose penge, som både skal bruges til SU-stipendier og til de vejledningsudgifter, universiteterne får i forbindelse med uddannelsen.
– Der er alt for få akademikere, der starter egen virksomhed, siger medlem af Folketinget og initiativtager til forslaget Rasmus Prehn (S).
Flemming K. Fink hilser forslaget velkommen, men pointerer, at det primært vil være et tilbud for de studerende, der i forvejen har en god idé.
– Forslaget er glimrende, men det kan ikke stå alene. Det er vigtigt at få entrepreneurship integreret undervejs i uddannelsen. En stor del af produktionen i virksomhederne i dag er videnbaseret, og det er derfor vigtigt, at alle studerende kan omsætte deres viden til praksis, hvad enten de bliver selvstændige, får arbejde i den offentlige sektor eller i producerende virksomheder. Og den opgave skal Aarhus Universitet være med til at løfte, siger han.

Louise Debois / ldn@adm.au.dk

Læs om iværksætter Thomas Høj i PDF-udgaven af CAMPUS