Aarhus Universitets segl

Farvel til dobbeltklippene

Fra 1. juli næste år er det slut med at få udbetalt SU-dobbeltklip. De Studerendes Råd raser, men undervisningsminister Bertel Haarder mener ikke, at de studerende, der allerede har sparet dobbeltklip op, kunne forvente at få dem udbetalt.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

En ny SU-aftale bliver efter alt at dømme vedtaget i Folketinget sidst i november. Partierne er blevet enige, og aftaleteksten ligger klar. Fribeløbet forhøjes, studerende med et handicap får mere, og studerende med børn bliver også tilgodeset.
Regningen skal betales af de studerende, som har opsparet dobbeltklip tidligere på deres studium i forventning om, at de den dag, de f.eks. skulle skrive speciale, kunne få ekstra SU, så studiejobbet kunne kvittes. Efter 1. juli er det, hvis aftalen vedtages, ikke længere muligt.
– Hele problemet er, at der ikke er nogen overgangsordning, så dobbeltklippene falder bare væk, selv for dem, der ikke kan bruge dem endnu. En række studerende har så taget en økonomisk beslutning på et forkert grundlag og mister penge, de havde fået at vide var deres, og det synes vi ikke, forligspartierne kan være bekendt, siger levevilkårsordfører Pernille Miller fra Danske Studerendes Fællesråd.

Kan ikke nå at bruge klippene
Problemet opstår, fordi man som studerende først er berettiget til at få udbetalt dobbeltklip på det sidste år af bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen – hvis man vel at mærke har læst på normeret tid. Det vil sige, at studerende, der igennem en hel uddannelse har valgt klip fra for at kunne koncentrere sig fuld tid om slutspurten frem mod specialeskrivningen, ikke kan nå at få dem udbetalt, inden ordningen forsvinder, hvis de f.eks. først er startet på kandidatuddannelsen efter sommerferien i år.
– De studerende har sat klip til side, fordi de på forhånd vidste, at de kunne få dem udbetalt senere. Men det har de åbenbart gjort på et forkert grundlag. De har fået at vide, at de kunne få klippene, og har disponeret deres økonomi efter det, og nogle har endda arbejdet meget og brugt klippene som en form for opsparing til specialeskrivningen. Og nu bliver de altså taget fra dem. Det synes vi ikke er i orden, siger Pernille Miller.

Haarder: De kunne ikke forvente noget
Men selvom de studerende og deres repræsentanter er sure, mener undervisningsminister Bertel Haarder ikke, at de har noget at komme efter.
– De studerende, som flere år før på deres bachelordel har fravalgt klip, kan ikke siges at have haft en sikker forventning om at kunne opfylde kriterierne for at få udbetalt dobbeltklip, siger ministeren til CAMPUS.
Han gør samtidig opmærksom på, at SU-styrelsen allerede i juni informerede om, at dobbeltklipordningen formentlig faldt bort, og at de studerende, der allerede i dag er berettigede til dobbeltklip, har frem til 1. juli til at få dem udbetalt.
Ministeren slår samtidig fast, at de opsparede klip ikke falder bort, men i stedet kan bruges til f.eks. studieforlængelse.
– Klippene indgår fortsat i klippekortet til uddannelsen, og når de studerende fravælger SU i løbet af studiet, er det oftest for at få et højere fribeløb. Det er kun 18 procent af de fravalgte klip, der ender med at blive udbetalt som dobbeltklip, forklarer Bertel Haarder.
Argumentet om studieforlængelse mener Pernille Miller fra Danske Studerendes Fællesråd ikke holder en meter.
– De, der sparer op for at bruge klippene senere, er jo netop dem, der har tænkt sig at læse på normeret tid. Og det kan vel hverken være i regeringens eller de studerendes interesse, at de nu skal ud og arbejde, fordi deres opsparing er taget fra dem. Det harmonerer i hvert tilfælde ikke så godt med det, regeringen ellers plejer at sige om studietider, siger hun.
Forligspartierne regner med at spare 56 millioner om året på at fjerne dobbeltklipordningen.

Fakta: Sådan ændrer din SU sig
De nye SU-regler er endnu ikke vedtaget i Folketinget, men da en bred forligskreds er blevet enig om indholdet, er det som studerende nok klogt allerede nu at begynde at overveje, om ændringerne får indflydelse på ens egen SU.

Pr. 1. januar 2009
• Fribeløbet for arbejde ved siden af studierne forhøjes med 1.500 kr. om måneden til 7.870 kr.
• Handicaptillægget forhøjes med 750 kr. om måneden til 7120 kr.
• Studerende med børn, hvor begge forsørgere bor sammen og er på SU, får forhøjet det såkaldte samboendetillæg med 1285 kr. til 2000 kr. om måneden pr. forsørger.
• En stor del af ansøgningsproceduren og SU-behandlingen digitaliseres.

Pr. 1. juli 2009
• Udbetalingen af dobbeltklippene afskaffes. Opsparede dobbeltklip kan ikke udbetales efter denne dato. Er du ikke berettiget til udbetaling inden denne dato, er det bare ærgerligt.