Aarhus Universitets segl

Regeringsnøl giver røde tal på bundlinjen

Aarhus Universitet kommer ud af 2008 med et budgetteret underskud på ca. 100 mio. kroner. Da forventningen om langt flere basismidler fra Globaliseringspuljen ikke er blevet indfriet til fulde, betyder det en mindre opbremsning i universitetets vækst.


Af Hans Plauborg
hhp@adm.au.dk

Regeringens satsning på universiteter i verdensklasse fremstår efterhånden lidt som en forskningspolitisk udgave af Becketts absurde teaterstykke ”Mens vi venter på Godot”.
Godot dukkede som bekendt aldrig op, og på samme måde ser det heller ikke ud til, at de penge fra Globaliseringspuljen, regeringen gang på gang har lovet universiteterne, dukker op. I hvert fald dukker de ikke op ved fordøren i form af flere basismidler. Ud af puljer på henholdvis en mia. kr. i 2009 og to mia. kr. i 2010 får universiteterne kun henholdsvis 275 mio. og 605 mio. kr. til basismidler. Resten placeres som konkurrenceudsatte midler i strategiske og politisk bestemte puljer. Det betyder stagnerende budgetter på universiteterne de kommende år – også på Aarhus Universitet, hvor ledelsen har besluttet, at underskuddet på de 100 mio. kr. skal afvikles over to år.
– Vi må træde en smule mere på bremsen, end vi havde håbet på ville være nødvendigt. Regeringen og forligspartierne har valgt at udmønte ca. 2/3 af globaliseringsmidlerne i 2009 som konkurrenceudsatte midler; det betyder, at de tidligst kommer i spil om et år. Men jeg forventer da, at globaliseringsforliget holder, og at vi på sigt fortsat vil være et universitet i vækst, siger prorektor Søren E. Frandsen, der som følge af de igangværende budgetforhandlinger mellem rektoratet og hovedområderne for 2009 ikke kan sige, hvori opbremsningen nærmere bestemt vil bestå.

Opstramning på NAT
På Det Naturvidenskabelige Fakultet bliver der tale om en besparelse på et mindre tocifret millionbeløb næste år. Nærmere vil dekan Erik Meineche Schmidt ikke komme det.
– Vi regnede stærkt med, at der ville komme flere penge fra globaliseringsaftalen i 2009 og 2010. Og vi havde også tillid til, at en væsentlig del af pengene ville komme som basismidler. Desværre kom pengene ikke så hurtigt, som vi havde håbet, og derfor må vi stramme op de kommende år, siger Erik Meineche Schmidt. Medvirkende til fakultetets økonomiske situation er også, at taxameterindtægterne blev ca. 10 mio. kr. mindre end budgetteret.
Erik Meineche Schmidt konstaterer også, at udgifterne til universitetets fællesadministration i 2008 har været betydelige.
– Fusionerne og hele forandringsprocessen har kostet en del penge, for nu at sige det på en venlig måde.

Dyr fusion
Dekan på Det Teologiske Fakultet Carsten Riis har også noteret sig, at udgifterne til fællesadministrationen har været høje i 2008.
– Men vi er tilhængere af det fælles, så vi bidrager selvfølgelig gerne til de nødvendige investeringer, siger Carsten Riis. Det Teologiske Fakultet skal i 2009 spare 3,3 mio. kr. svarende til fem procent af budgettet. En del af besparelsen sker ved, at tre ledige professorater foreløbig ikke bliver besat.
– Her er der styr på situationen, lyder det fra dekan Svend Hylleberg på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Også her var der dog regnet med en hurtigere udmøntning af globaliseringspengene.
– Men vi har valgt først at disponere med dem, når de ligger på bordet, siger dekanen. Han peger på, at fusionsaftalen med Handelshøjskolen også har betydning for de besparelser på 10 millioner kr., som fakultetet skal igennem næste år.
– Aftalen gav Handelshøjskolen lov til at køre med et underskud på 40 millioner, som nu skal betales, siger han.
Aarhus Universitets budget for 2009 ventes vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. december.