Aarhus Universitets segl

Ny dyrlægeuddannelse måske på vej til AU

Skejby Sygehus skal fordoble antallet af forskere inden for få år. Planer om en ny dyrlægeuddannelse er et led i rekrutteringsstrategien.


Af Hans H. Plauborg og Ida Hammerich Nielson
hhp@adm.au.dk og ihn@adm.au.dk

Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har i dag monopol på at uddanne dyrlæger i Danmark. Men i fremtiden bliver det måske også muligt at uddanne sig til dyrlæge ved Aarhus Universitet. Planerne er et led i en strategi for at knytte flere forskere til den sundhedsvidenskabelige forskning ved Skejby Sygehus, forklarer lektor, ph.d. Michael Pedersen, Klinisk Institut.
– Vi skal fordoble antallet af forskere inden for få år, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan derfor ikke længere fodre os med et tilstrækkeligt antal studerende. Derfor prøver vi at trække folk til fra andre fagområder som f.eks. biologi og fysik. Planerne om en kommende dyrlægeuddannelse skal ses i denne sammenhæng. Som læger arbejder vi med f.eks. grise og rotter i vores forskning, og her har vi brug for folk med forstand på dyr. Desuden er der problemer med at skaffe landbrugsdyrlæger i Jylland, fordi mange dyrlæger vælger at blive på Sjælland efter endt uddannelse, siger Michael Pedersen og understreger, at planerne om uddannelsen endnu kun er på tegnebrættet.

Landbruget: ”Der er behov”
Tidligere vicepræsident i Landbrugsrådet Bent Claudi Lassen mener, der er voldsomt behov for en dyrlægeuddannelse i Vestdanmark.
– Det har i snart mange år været svært at rekruttere unge, der vil arbejde med produktionsdyr, til uddannelsen i København. Derfor håber jeg også, at en eventuel ny uddannelse vil arbejde tæt sammen med landbrugserhvervet, siger Bent Claudi Lassen.
Han lægger også vægt på, at en eventuel kommende dyrlægeuddannelse i Århus vil kunne samarbejde med dyrlægeuddannelsen i København.
– Vi har i hvert fald ikke behov for to dyrlægeuddannelser, der bekriger hinanden, siger han.

Biologistuderende på Skejby
Forsøget på at tiltrække flere forskere til Skejby Sygehus indebærer ikke kun planer om en ny dyrlægeuddannelse. Klinisk Institut, der er rammen for AU’s forskning på sygehusene, har bl.a. indledt et samarbejde med Biologisk Institut og udbyder på den baggrund kurser for biologistuderende på 3.-4. år. De studerende får blandt andet mulighed for at scanne f.eks. frøer og tudser og får på den måde indblik i den nyeste teknologi på området. Michael Pedersen fortæller, at sygehuset har fået god respons fra de biologistuderende.
– De studerende har været meget engagerede og har fået gode karakterer. De ser, hvad vi har at byde på, og måske bliver de på den baggrund interesserede i en fremtid som forsker på Skejby Sygehus. Så nu er tanken, at vi også vil prøve at tiltrække studerende fra andre faggrupper som f.eks. molekylærbiologi, idræt og tekniske studier, siger Michael Pedersen.
Antallet af forskere på Skejby Sygehus skal fordobles, fordi sygehuset inden for en tiårig periode skal fusionere med en række andre sygehuse i Århus til et kommende storsygehus med 16-17.000 ansatte. Byggeriet af det nye storsygehus starter i 2010 og ventes færdigt i 2019.