Aarhus Universitets segl

Kort nyt

Stadigt grønnere DJF

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet vil være endnu grønnere. Derfor har en græsrodsgruppe af medarbejdere udarbejdet en liste af initiativer til, hvordan fakultet kan blive CO2-neutralt og energimæssigt selvforsynende i løbet af 10 år. Gruppen bag projektet med navnet Green&Clean foreslår bl.a., at der skal opstilles demonstrationsanlæg på fakultetet, så man på den måde bidrager aktivt til ny viden om ressource- og energireduktion. Gruppen foreslår også, at fakultetet ansætter en person til at prioritere og iværksætte listen af miljø- og klimaforbedrende initiativer.

Europæisk universitetsrangliste på vej

EU-kommissionen vil have en ny europæisk universitetsrangliste, der i højere grad end de eksisterende, som Shanghai-rankingen og THE-QS-rankingen, præmierer humaniora og samfundsfag samt hele undervisningsdelen af universiteternes virke. Dermed vil europæiske universiteter formentlig komme til at ligge højere på den nye liste i forhold til de nuværende, der domineres af velhavende og forskningstunge amerikanske og engelske universiteter.
Den nye rangliste vil ifølge dagbladet Information udkomme på forsøgsplan i 2009 og i sin endelige form i 2010.

For langt fra teori til praksis for professionsbachelorer

De seneste år er det blevet mindre og mindre populært at tage en professionsbacheloruddannelse som for eksempel lærer-, sygeplejerske- eller ingeniøruddannelsen. Flere falder fra uddannelserne undervejs, og mange forlader deres branche hurtigt efter, at de er færdige. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) har netop fået 10,4 millioner kr. fra Det Strategiske Forskningsråd til at afdække, hvordan der skabes bedre harmoni mellem teori og praksis på professionsbachelor-uddannelserne. DPU gennemfører forskningsprojektet i samarbejde med Anvendt Kommunal Forskning.

Problemer for studerende med handicap

Handicappede studerende har store problemer på de lange videregående uddannelser i Danmark. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Danske Studerendes Fællesråd. Omkring 90 procent af de studerende med handicap har ikke modtaget vejledning i forbindelse med studiestarten om, hvilken betydning deres handicap kunne have for gennemførelsen af uddannelsen. Mere end 60 procent af de studerende med handicap oplever samtidig, at deres funktionsnedsættelse har en negativ indflydelse på deres muligheder for at gennemføre uddannelsen på lige fod med andre studerende. 
Willy Aastrup, der er centerleder på Rådgivnings- og støttecentret ved Aarhus Universitet, mener ikke, at undersøgelsen giver et retvisende billede af situationen på Aarhus Universitet.
– Aarhus Universitet kan heldigvis melde hus forbi. Studerende med handicap er bestemt en del af universitetets bevidsthed. Men selvfølgelig kan vi blive endnu bedre, siger Willy Aastrup.

Grundtvig skal digitaliseres

En finanslovsbevilling på 2,7 mio. kr. til Det Teologiske Fakultetet på Aarhus Universitet er startskuddet til et stort nationalt projekt med at digitalisere og kommentere Grundtvigs skrifter. Projektet vil medføre, at det i fremtiden bliver betydeligt lettere at arbejde med Grundtvigs tænkning, og dermed kan Grundtvig bruges og diskuteres på et langt mere kvalificeret grundlag, end tilfældet er i dag.