Aarhus Universitets segl

Glædelig jul og godt nytår

Af Lauritz B. Holm-Nielsen
Rektor

 

Jeg vil gerne starte med at sige tak til alle medarbejdere for en stor og flot indsats i 2008. Det har været et år med mange og store – ikke mindst administrative – udfordringer. Jeg nævner i flæng: De administrative integrations- og forandringsprocesser, reorganiseringen af universitetsudvalgene, det store kvalitetsudviklingsprojekt, udvikling og implementering af nyt design osv. osv.
Ind i mellem kan man undre sig over, at der i det hele taget bliver tid til at forske og undervise med alle de arbejdskrævende men nødvendige reorganiseringer, vi nu er i gang med efter fusionerne. Men det bliver der i allerhøjeste grad, og vi er på rette spor. 2008 var et fantastisk godt år for forskningen på Aarhus Universitet. Antallet af peer reviewed videnskabelige artikler steg betydeligt, og Aarhus Universitet var igen det danske universitet, der hentede flest eksterne konkurrencemidler hjem, samtidig med at nogle af universitetets forskere gjorde sig særdeles bemærket ved at sætte sig på seks ud af otte af de prestigefyldte ”grants”, Det Europæiske Forskningsråd uddelte til Danmark. Endelig lykkedes det her på falderebet til det nye år at hente ca. 120 mio. kr. af de såkaldte UNIK-midler til et nyt stort, tværfagligt hjerneforskningscenter. Flotte resultater, der sætter vores placering blandt de 100 bedste universiteter i verden i de to mest betydende rankings, Times Higher Education og Shanghai-listen, i relief. Det har givet genlyd rundt om i verden, at et kun 80-årigt universitet rangerer så højt.

2008 var også året, hvor vi for alvor satte fokus på uddannelsesområdet og gennemførte den måske største undersøgelse af de studerendes studiemiljø og studievaner. Studiemiljøundersøgelsen viste generelt stor trivsel og tilfredshed blandt de studerende, men den gav også anledning til en række forslag til forbedringer af den faglige integration og de studerendes arbejdstid – sagt med andre ord, jo mere tid vi bruger på de studerende, jo mere tilfredse og effektive er de. Det er jo opløftende, men desværre ikke altid foreneligt med de urimeligt lave taxametertakster, som specielt de tørre områder (SAM, HUM, DPUog TEO) opererer med i dag. Derfor har Aarhus Universitet også en klar forventning om, at regering og Folketing gennemfører væsentlige forbedringer på dette område. Vi forventer også, at udmøntningen af globaliseringsmidlerne til forskning for alvor slår igennem i de kommende år.

Aarhus Universitet har i 2009 budgetteret med et underskud på 50 mio. kr. og har dermed halveret underskuddet i forhold til 2008. Her investerede vi ca. 100 mio. kr. af egenkapitalen i forskning og uddannelse for at være parat til at modtage regeringens udrulning af globaliseringsmidlerne. Når Aarhus Universitet har kunnet lægge et fornuftigt budget for 2009 og ser optimistisk på fremtiden, skyldes det blandt andet, at der i Danmark ikke er tradition for at bryde brede politiske forlig, at der er bred opbakning til Barcelonaerklæringen, der betyder, at der senest i 2010 skal investeres tre pct. i forskning og udvikling, fordelt med en pct. fra det offentlige og to pct. fra erhvervslivet. Og sidst men ikke mindst, at der nu indgået en bred politisk aftale, der giver håb om, at mindst 50 procent af globaliseringsmidlerne vil komme som frie basismidler til forøgelse af landets forskningsindsats.

2009 byder på store udfordringer for Aarhus Universitet. Ikke mindst i Kina, hvor vi sammen med de syv andre danske universiteter er i færd med at etablere en stærk base for forskning og uddannelse i en af verdens store vækstøkonomier. Klimasatsningen frem mod COP15 i København er også en stor udfordring. Universitetet afholder i den forbindelse den store internationale klimakonference ”Beyond Kyoto” den 5.-7. marts i Århus. Vi står også foran en evalueringen af universitetsloven, der skal sikre en fortsat god udvikling for de danske universiteter og følge op på universitetsfusionerne. Endelig må vi ikke glemme, at Aarhus Universitet i 2009 fortsætter det store arbejde med arbejdspladsvurderinger for de 8.500 medarbejdere, som jeg håber, at alle medarbejdere vil deltage i. Vi har nemlig en klar ambition om, at Aarhus Universitet skal være en af landets bedste arbejdspladser, både for medarbejdere og studerende. Der bliver nok at se til, men inden vi når så langt, vil jeg ønske alle studerende og medarbejdere glædelig jul og godt nytår og håbe, at I nyder de velfortjente fridage i fulde drag.