Aarhus Universitets segl

Universitetet godt rustet trods budgetunderskud

Rektor regner med, at Aarhus Universitet halverer sit underskud i 2009. Mens universitetet i 2008 trækker 100 millioner på egenkapitalen, vil man i 2009 kun bruge 50 millioner, og i 2010 skulle det gerne gå i nul.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


– Vi har strammet moderat.
Sådan forklarer Aarhus Universitets rektor Lauritz B. Holm-Nielsen det nye budget for 2009, som blev godkendt af universitetets bestyrelse torsdag den 19. december.
Underskuddet er halveret og samtidig er der kommet politisk afklaring på en række af universitetets vigtigste indtægtskilder.
Rektor afviser dog, at der er sket store nedskæringer for at få økonomien til at hænge sammen.
– Selvfølgelig er vi ret hårdt spændt for, og der er også nogle fakulteter, der hidtil har kørt med underskud, som nu må kigge deres budgetter efter i sømmene, siger Lauritz B. Holm-Nielsen. Han understreger samtidig, at Aarhus Universitets økonomi faktisk, på trods af budgetunderskuddet, er godt rustet til fremtiden.
– Vi har gjort meget ud af at prioritere budgettet, så vi stadig bevarer fremdriften, selv om vi strammer op. Samtidig investerer vi i øjeblikket også i en række administrative forandringer efter fusionerne, som på sigt også vil give lidt luft i økonomien, forklarer rektor.

Et forskningsuniversitet
Da han præsenterede budgettet for universitetets ansatte i sin årlige juletale, bad han lidt provokerende de ansatte om at bide mærke i, at AU er et forskningsuniversitet. Sådan at forstå at hovedparten af indtægterne i budgettet kommer fra forskningsbevillinger og den medfølgende ”overhead”, som er den del af en forskningsbevilling, universitetet kan bruge til f.eks. administration og fysiske udvidelser og undervisning. Men rektor understreger, at det faktisk er en fordel, fordi det ikke gør universitetet så konjunkturafhængigt af det årlige studenteroptag.
– I år, hvor optaget på landsplan er faldet, er der nogle universiteter, som virkelig er i økonomiske problemer, men bl.a. fordi vi har så stærkt et forskermiljø, er vi i stand til at hente de vigtige eksterne bevillinger hjem, som er med til at få budgetenderne til at nå sammen, siger rektor.

Hele rektors juletale, og den efterfølgende debat om universitetets fremtid på www.au.dk/da/rektor/taler