Aarhus Universitets segl

Bagside: 80 år med eksamen på AU

Af Hans Plauborg
hhp@adm.au.dk

Den 10. juni er det præcis 80 år siden, at den første student sad og svedte til en mundtlig eksamen ved det grønne bord på Aarhus Universitet. Den unge mand hed Steen R. Christensen og var stud.theol. Første hurdle i det akademiske ræs hed dengang examen philosophicum – i mange år blot kendt som filosofikum. Ifølge anordning af 8. august 1928 kunne filosofikum bestås med karaktererne ”udmærket godt”, ”meget godt” eller ”godt”. ”Godt” var temmelig skidt og ”temmelig godt”, som stod nederst på karakterskalaen, var dumpet.
Steen R. Christensen opnåede efter intens votering fra eksaminator professor K. Kortsen og censor Himmelstrup karakteren ”meget godt”, så det var … meget godt uden at være prangende.

Et lille frøkorn …
For det nye Aarhus Universitet og for byen i det hele taget var den første eksamination selvfølgelig en stor begivenhed. To år forinden havde professor i historie ved Københavns Universitet Erik Arup i et personligt brev til overlæge Victor Albeck, den ledende kraft i arbejdet på at få etableret Aarhus Universitet, anbefalet, at man ansatte professor K. Kortsen og kom i gang med undervisningen i filosofikum. Det, mente Arup, kunne blive ”et lille frøkorn, hvoraf maaske ganske lempeligt det hele universitet kan udvikle sig”.
Nu var det lille frøkorn faktisk blevet til et universitet, og den første student havde været til eksamen og fået ”meget godt”. En stor begivenhed, javel, og den blev da også dækket i flere medier.
Aarhuus Stiftstidendes udsendte noterede sig bl.a., at eksaminanden Steen R. Christensen præcist kl. 9 alvorsfuldt og højtideligt tog plads ved ”det grønne bord”, og at formiddagens seks andre eksaminander alle bestod.

Husk også at bruge kroppen
I avisen Demokraten kunne man læse en hel lille reportage under overskriften ”Den første Eksaminand ved Aarhus Universitet”:
”Helt uden Formaliteter indlededes i Formiddag i Teknisk Skole i Aarhus den første Eksamination til Filosofikum. Der gik godt og vel det akademiske Kvarter udover den fastsatte Tid, før man tog fat. Saa aabnedes Dørene og Studenterne i daglig Paaklædning gik ind i det sædvanlige Undervisningslokale, der i Dagens Anledning var blevet forsynet med det obligatoriske grønne Klæde, ligesom der paa Kathederet var anbragt en Buket røde Tulipaner og en Buket Hæg med Pinselilier imellem. Mellem de faa Tilhørere saas fra Universitetssamvirket kun Folketingsmand Sneum og Landsretssagfører Holst Knudsen.”
Fire dage efter kunne Dagens Nyheder berette, at blot to af de i alt 57 eksaminander var dumpet.
Desuden skrev bladet, at formanden for Universitetsundervisningen, Victor Albeck, i forbindelse med overrækkelsen af eksamensbeviserne den 13. juni havde benyttet lejlighed til at skose de studerende. De havde efter overlægens mening i alt for ringe grad gjort brug af de fortrinlige muligheder for at udøve idræt i Århus.
En sund sjæl kræver et sundt legeme. Det kan de mange studerende, der lige nu slider med eksamenslæsning, så passende tage ad notam.

Tak til Universitetshistorisk Udvalg for at gøre opmærksom på historien.
Stud.theol. Steen R. Christensen (med ryggen til) forsøger at forklare de filosofiske spidsfindigheder over for eksaminator professor K. Kortsen (t.h.) og censor Himmelstrup fra Københavns Universitet. Eksaminationen foregik ligesom undervisningen i solennitetssalen på Teknisk Skole.

Henning Henningsen, Min ånd er frisk og ubedærvet ..., s. 17 (1998)