Aarhus Universitets segl

Unge forskere er ensomme

På enkelte institutter og afdelinger oplever ansatte ofte eller altid at føle sig ensomme i hverdagen.


Af Gitte Bindzus Knudsen
gbk@adm.au.dk

Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen?
Det var et af spørgsmålene i arbejdspladsvurderingen (APV), og mens der i gennemsnit var 9 procent, der svarede ja til det, var andelen visse steder noget højere. Højest var den på driftsdelen på Det Humanistiske Fakultet, hvor hele 50 procent følte sig ensomme. Også på f.eks. Jura er der problemer. Her svarer 36 procent af det videnskabelige personale, at de er ensomme på arbejdspladsen.
Hvorfor nogle medarbejdere føler sig ensomme kan der være mange grunde til. Man kan forestille sig en ensom forsker lukket inde på sit kontor og omgivet af så mange bøger, at solen kun delvist kan nå ind i rummet. Men det billede dækker kun en lille del af virkeligheden. F.eks. svarer halvdelen af driftspersonalet på Det Humanistiske Fakultet, at de er ensomme.

Kan være selvforskyldt
På Institut for Sprog, Litteratur og Kultur svarede 31 procent af ph.d.er, postdoc’er og adjunkter, at de er ensomme.
Ifølge Ken Ramshøj Christensen, der er postdoc på Sektion for Engelsk, skyldes dette muligvis, at forskningen på instituttet er meget bred og forskellig fra forsker til forsker. Det medfører, at man som ph.d.-studerende kan opleve, at der ikke er mange, der kender til ens forskning.
– Forskningen er ofte meget snæver, hvilket jeg også selv oplevede, da jeg var ph.d.-studerende. Det kan måske give nogle en frygt for, at ens kollegaer ikke vil høre om netop det, man forsker i, og så holder man sig for sig selv, hvilket kan gøre det ensomt at gå på arbejde, fortæller han og indskyder, at ensomheden godt kan være lidt selvforskyldt, da der findes mange arrangementer og møder, hvor forskerne samles og diskuterer deres forskning.

Ensomme udlændinge på ASB
Også på Institut for Marketing og Statistik på Handelshøjskolen oplever de yngre forskere at være ensomme. Her har 36 procent sat kryds ud for ”Altid” eller ”Ofte”.
– Jeg tror, noget af grunden findes i, at vi har mange udlændinge på ph.d.- til adjunktniveau her på instituttet, siger institutleder Hans Jørn Juhl.
Han mener, at mange udlændinge oplever danskerne som svære at trænge ind på.
– Det gør, at de måske føler sig ensomme, især hvis de kommer fra forskningsmiljøer, hvor de har haft et rigtig godt netværk, siger Hans Jørn Juhl.
Han forklarer, at man på instituttet gør en masse for, at de udenlandske forskere skal falde til, og at de blandt andet har haft besøg af en, der har fortalt om forskellene på danskere og udlændinge.
– Vi forsøger at gøre noget ved det og har både sommerfest, julefest og andre arrangementer. Desuden inviterer vi dem også med hjem til os selv, men det når sjældent op på det niveau, som de ofte har en forventning om, og det er svært, når danskerne i forvejen vægter familien og familielivet meget højt, fortæller han.

APV’erne fra alle hovedområder kan læses på www.arbejdsmiljo.au.dk
Udvalgte resultater kan læses her