Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet modtager EU-kvalitetsstempel

Aarhus Universitet har som det første danske universitet fået den såkaldte ECTS-label fra EU-kommissionen. Der er tale om et kvalitetsstempel, der vil øge mobiliteten inden for universitetet og få flere udenlandske studerende til at vælge AU.

 

Af Hans Plauborg
hpp@adm.au.dk


Steffen Skovfoged fra Studieforvaltningen er en lettet mand. Torsdag den 11. juni modtog han sammen med prorektor Nina Smith det håndgribelige bevis på, at næsten tre års intenst arbejde med at få udarbejdet en fuldstændig beskrivelse af AU’s samtlige godt 100 uddannelser og 4000 kurser og undervisningsudbud på dansk og engelsk har båret frugt i form af EU-kommissionens ECTS-label.
– Det har været en stor udfordring at etablere den nødvendige struktur og systematik på uddannelsesområdet. Nu er alle vores uddannelser tilgængelige og beskrevet på både dansk og engelsk på hjemmesiden, og alle studerende kan tydeligt se, hvilke adgangsbetingelser der stilles, hvad det faglige udbytte er, og hvor mange ECTS-point de enkelte kurser giver, siger chefkonsulent Steffen Skovfoged.

Til gavn for studerende
En ECTS-label (European Credit Transfer System) er et kvalitetsstempel, et universitet kan få af EU-kommissionen, hvis det fuldt ud har implementeret Bologna-deklarationens krav om fuld gennemsigtighed i uddannelserne. Formålet er at fremme studiemobiliteten og øge internationaliseringen inden for det europæiske uddannelsesområde.
– Den struktur og organisering, der følger af ECTS-labelen, vil gøre det langt lettere for både studerende og for universiteternes administrationer at gennemskue indholdet i vores uddannelser og kurser. Dermed skulle de studerende have væsentligt større sikkerhed for, at de med en forhåndsgodkendelse i hånden kan være sikre på at få merit for et kursus. Så der er grund til at tro, at det både vil øge mobiliteten internt på AU og på længere sigt få flere udenlandske studerende til at vælge AU, siger Steffen Skovfoged.

Prestigeprojekt
Arbejdet med at få ECTS-label har været et prestigeprojekt for rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, siden han trådte til som rektor i 2005. Projektet har været et af universitetets mål i såvel strategien for 2008-2012 som i universitetets udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet og har kostet universitetet et ikke nærmere angivet millionbeløb.
I en pressemeddelelse siger Lauritz B. Holm-Nielsen bl.a.:
– Vi har fra starten støttet Bologna­processen, der har som formål at gøre det meget nemmere for studerende i Europa at sammensætte en uddannelse på tværs af landegrænserne. Derfor har vi også lagt utrolig mange kræfter i at opnå denne ECTS-label, som jeg er sikker på vil brede sig til langt flere universiteter i de kommende år.