Aarhus Universitets segl

AU har behov for HR

Louise Gade står som den første nogensinde i spidsen for en HR-afdeling på Aarhus Universitet. Med APV’en er der nok at tage fat på, men hun har også selv visioner om, hvad HR skal bruges til på et konkurrencepræget marked.


Af Gitte Bindzus Knudsen
gbk@adm.au.dk

Indtil videre kan Louise Gades arbejdsdage på Aarhus Universitet tælles på to hænder. Alligevel har hun været nødt til at sætte sig ind i resul­taterne af arbejdspladsvurderingen (APV), som netop rummer nogle af de udfordringer, som hun skal i gang med i sit nye arbejde som vicedirektør for human resources (HR) på Aarhus Universitet.
– Allerførst må jeg sige, hvor dybt imponeret jeg er over resultatet. Som en, der kommer udefra, ser jeg dels den høje svarprocent på 77, og dels hvor godt medarbejderne egentlig grundlæggende trives. Det er jo en kæmpe styrke. Omvendt understreger undersøgelsen også, at en synlig og nærværende ledelse, god konflikthåndtering og anerkendelse af medarbejderne er væsentlige faktorer for, at folk trives, og det er netop nogle af de discipliner, som ligger i hele HR-begrebet, og som vi skal arbejde med, siger Louise Gade og understreger, at det også er en af grundene til, at der er behov for en HR-afdeling på AU.
For på trods af at det går rigtig godt, er der også nogle problemer. Flere nævner blandt andet, at de er ensomme, hvilket Louise Gade også har bemærket.
– Ensomhed er en af de store udfordringer med de arbejdsopgaver, der er i et forskningsmiljø, og det er noget af det, som jeg vil tale med områderne om, når jeg besøger dem hen over sommeren. Hvordan man opfatter ensomhed, og hvad der skal til, for at man føler sig ensom, kan variere fra område til område og fra institut til institut, så det vil jeg prøve at tage en dialog om.

Skal konkurrere om de bedste
Med en næsten dugfrisk APV liggende foran sig er det umiddelbart let at finde de første arbejdsopgaver til det nye HR-område, men hvad så bagefter?
Nogle vil måske spørge sig selv, hvorfor der overhovedet er behov for at bruge tid og midler på en HR-afdeling på en institution, som aldrig før har beskæftiget sig med området.
– AU står i en konkurrencesituation om hele tiden at fastholde og rekruttere de bedste hove­der til alle de funktioner, der er på universitetet, hvad enten det er forskere, under­visere eller folk i administration eller myndighedsbetjening. Derfor er det vigtigt med stærke faglige miljøer. Men det er lige så vigtigt at skabe arbejdsmiljøer, hvor folk trives og synes, at det er et godt sted at være. Sådan et miljø får vi ved at investere i medarbejderne, siger Louise Gade og fortsætter:
– Jo bedre man bliver motiveret, jo bedre man bliver ledet, jo bedre efteruddannelse man får, og jo bedre kommunikation der er, jo mere frigør man sine potentialer som med­arbejder, og ledelse handler netop om at frigøre alle de potentialer, medarbejderne har.

Talenter skal spottes
Ud over APV-udfordringer og medarbejderpleje sætter Louise Gade endnu en gren på HR-området – nemlig at spotte og dyrke talenter.
– For alle medarbejdere gælder det, at kompetenceudvikling er rigtig vigtig, og i den forbindelse er opdyrkningen af talent også noget, vi skal have stor fokus på. Det handler om, at vi hele tiden gør, hvad vi kan, for at få de bedste til at arbejde på AU. Derfor skal vi sørge for, at vi har rammerne og er gode til at spotte talenterne, så vi kan være med til at lægge nogle ordentlige karriereforløb for dem og dermed beholde de dygtigste på Aarhus Universitet.