Aarhus Universitets segl

Ny MTV-afdeling på Aarhus Universitet

Og nej, der er ikke tale om musikkanalen, men en ny afdeling for Medicinsk Teknologi­vurdering, der skal styrke forskningen på området og sikre, at politikerne er endnu bedre rustet, når de skal tage beslutninger om, hvorvidt nye lægemidler skal tages i brug.

 

Af Gitte Bindzus Knudsen
gbk@adm.au.dk

Skal man indføre en ny kræftmedicin, der kan sikre en patient fem år ekstra at leve i, selvom den er meget dyr? Skal alle kvinder have en HPV-vaccine, på trods af at den måske ikke hjælper? Og hvordan behandler man mest effektivt blodpropper?
Beslutninger i sundhedsvæsenet bliver kun sværere og sværere, jo mere teknologien og vores viden tillader os.
Derfor er der behov for syste­matiske og gennemskuelige analyser af alle de problemstillinger, der rejser sig, når for eksem­pel et nyt lægemiddel mod kræft opfindes. Og netop dette bruges MTV til.

Hjælp til beslutningstagerne
MTV står for Medicinsk Teknologivurdering og er en analyse, der undersøger alle områder, som kan have indvirkning på beslutningen om, hvorvidt for eksempel et nyt lægemiddel skal anvendes til bekæmpelsen af brystkræft i Danmark.
– Undersøgelserne indeholder ikke svar på, om lægemidlet skal anvendes eller ej. De beskriver derimod konsekvenserne af det. Det kan f.eks. være, hvad det koster i forhold til vundne leve­år, hvad der sker, hvis det ikke indføres, hvilke bivirkninger patien­ten vil opleve, og så ­videre. Disse konsekvenser over­gives så til beslutnings­tagerne, og så kan de træffe en beslutning på baggrund af blandt andet dem, fortæller Mette Kjølby, der er leder af Afdeling for Medicinsk Teknologivurdering på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.
Hun medgiver, at det dog ikke er alle former for lægemidler og behandlingsformer, der er lige højt prioriteret hos beslutningstagerne.
– For eksempel er kræft i øjeblikket et politisk hot emne, så næsten ligegyldigt hvor dyr en ny behandlingsform for kræft er, så bliver den indført. Danmark er bagud i forhold til, hvor mange år man kan leve med kræft, og det vil politikerne gerne gøre noget ved. Konsekvensen af denne prioritering betyder dog, at man må vælge noget andet fra, og det kan måske være nye forebyggelsesmetoder, som er langt billigere at indføre, forklarer hun.

Ny afdeling skal styrke forskning
Politiske hotte emner og behandlingsformer, der bliver mere komplekse, gør derfor ikke arbejdet lettere. Området for MTV er dog netop blevet styrket i forhold til dette, idet afdelingen, som Mette Kjølby leder, er helt ny.
Afdelingen er etableret i et samarbejde med Region Midtjyllands Center for Folkesundhed og skal gerne hjælpe med at bygge en stærkere bro mellem praktikere, forskere og beslutningstagere.
– Vi vil gerne opprioritere MTV som forskningsfelt, og med den nye afdeling er vejen banet for, at vi kan skaffe flere midler til nogle af de MTV’er, som der er hårdt brug for i det danske sundhedsvæsen, siger Mette Kjølby.
Den nye afdeling skal også sørge for, at alle MTV-rapporter skrives på dansk og med konklusioner, som alle skal kunne forstå.
– På den måde kan politikerne selv forstå konklusionerne, og dermed er de bedre rustet til at tage en beslutning baseret på det. Desuden betyder den nye afdeling også, at vi nu har rødder i et videnskabeligt miljø og ikke blot har regionen som afsender. Det ser jeg som en styrkelse af legitimiteten, siger Mette Kjølby.