Aarhus Universitets segl

Verdensklasse-forsker fylder 70

Af Hans Plauborg
hhp@adm.au.dk


– I hele verden er dit navn synonymt med ortodonti, og du må være verdens mest dekorerede ortodontist.
Præsidenten for the World Federation of Orthodontics (tandregulering), grækeren Athanasios E. Athanasiou, lod ingen tvivl tilbage om professor Birte Melsens verdenklasse-status, da han åbnede symposiet ”The Impact of Aarhus on Orthodontics Today” i anledning af hendes 70-års fødselsdag.
Birte Melsen, der ifølge flere kolleger for længst ville have fået en nobelpris i tandlægevidenskab, hvis en sådan fandtes, har i 34 år været leder af Afdeling for Ortodonti på Tandlægeskolen og bygget den op til i dag at være verdens måske førende forsknings- og uddannelsessted inden for området. Afdelingen har gennem årene konsekvent satset på at være international og har tiltrukket undervisere og studerende fra alle verdensdele.
– Birte har formået at tiltrække stort set alle de tandlæger, som har evnet og villet uddanne sig på højeste niveau inden for tandregulering. Hvis man i dag fortæller sine kolleger, at man har videreuddannet sig i Århus, bliver man både respekteret og beundret, siger inderen Sonil Kalia, der i dag har en praksis i England og ved flere lejligheder har undervist på afdelingen i Århus.
Birte Melsen har i karrierens løb skrevet over 500 videnskabelige artik­ler, og mange af dem tilhører i dag standardpensum for ortodontistuderende. Hun har foreløbig ingen planer om at lade sig pensionere som leder af afdelingen på Tandlægeskolen. /hp
I det kommende nummer af universitetets alumnemagasin AUgustus tegner vi et større portræt af den 70-årige verdensklasseforsker. AUgustus kan læses på www.au.dk/augustus fra den 25. juni.