Aarhus Universitets segl

Lidt flere DJF-studerende — trods alt

En aktiv markedsføringskampagne har ikke givet tilsvarende stor vækst i antallet af studerende på DJF-bacheloruddannelsen.

 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


2008 var første år med uddannelser på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). Dengang havde man kun lige nået at få bachelorforløbet helt på plads, så det store rekrutteringsarbejde kunne ikke nås.
Til dette års optag var der derimod bedre tid til at tiltrække interesserede, og DJF nåede bl.a. at producere en indstiksavis til Jyllands-Posten og flere nye rekrutterings-pjecer. Men på trods af den store indsats fik DJF i år det samme antal ansøgninger til bacheloruddannelsen, nemlig 28, og 17 studerende blev i sidste ende tilbudt en plads via den koordinerede tilmelding, kun 2 mere end sidste år. Siden er dog endnu 3 studerende optaget, så bachelorholdet nu er på 20 studerende.

En sej omgang
Jørgen B. Jespersen er forskningschef på DJF og samtidig koordinator for arbejdet med uddannelserne. Han indrømmer, at fakultetet havde håbet på flere studerende på bacheloruddannelsen, men synes ikke, at årets optag er så skidt endda.
– Det er en sej omgang at komme ind på markedet og i de unges bevidsthed. Det gør man ikke på hverken et eller to år. Og så har vi samtidig oplevet en stor stigning i søgningen til vores kandidatuddannelser, både af danske og udenlandske studerende. Så vi er ganske godt tilfredse alligevel, siger han.
Forskningschefen forklarer, at alle fire kandidatuddannelser i år bliver oprettet med gode, store hold, og at cirka 50 nye kandidatstuderende på fuld tid og 20-25 enkeltfags- og tompladsstuderende fremover vil have deres gang i undervisningslokalerne på Trøjborg.

Giver ikke op
DJF er i øjeblikket ved at evaluere og udvikle sine uddannelser og informationsstrategi for at undersøge, om man kan gøre noget bedre næste år for at tiltrække flere studerende. Og Jørgen B. Jespersen afviser kraftigt, at det svære rekrutteringsarbejde afskrækker eller får DJF til at overordnet at gentænke sin nye status som uddannelsessted.
– Vi føler, at vi har en forpligtigelse til at udbyde uddannelser, efter at vi i 2007 blev en del af AU, og samtidig har vi en række særlige kompetenceområder og specialer, der i høj grad efterspørges af erhvervslivet og ikke eksisterer andre steder på universitetet. Og vigtigst af alt, så kan vi se på tilbagemeldingerne fra de studerende, vi har, at de er rigtig glade for at gå her. Så vi bliver ved, det tør jeg godt love, siger han.Optag 09

 

  • Mange flere kvinder på Datalogi
    Antallet af nye kvindelige studerende på Datalogi blev i år firedoblet. Efter flere år, hvor kun et par kvinder blev optaget på studiet, er der i år 9 kvinder blandt de 112 optagne. Datalogi kunne samtidig notere endnu et år med flere ansøgere end i 2008, hvor instituttet var et af de få, der fik flere ansøgere trods de skærpede adgangskrav.

 

  • Studier med kvindetække
    En række mindre sproguddannelser appellerer udelukkende til kvinder. Alle optagne på engelsk-fransk (4), engelsk-spansk (14), tysk-fransk (2), græsk (1) og latin (2) er kvinder. Det samme gælder de seks nye studerende på Fransk og europæiske studier samt de fire nyoptagne på Sydasienstudier.

 

  • Fremgang på Biologi og Geologi
    94 studerende begynder en uddannelse på Biologi. Sidste år var der kun 57 studerende mod 87 året før. Geologi har i år næsten dobbelt så mange nye studerende end i 2008, hvor der lige som året før var 17 nyoptagne. I år siger instituttet velkommen til 31 studerende. Derimod fortsætter nedgang på Kemi, hvor der i år er 25 nye studerende mod 44 for to år siden og 28 sidste år.