Aarhus Universitets segl

Miljøministeren i samråd om DMU-udbud

Miljøministeriet vil sende en del af DMU’s opgaver i frit udbud. Men måden, det sker på, og valget af opgaver falder ikke i god jord hos hverken rektor eller formanden for Folketingets Miljøudvalg.

 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


Den 1. juli tikkede en pressemeddelelse ind på landets redaktioner om, at Miljøministeriet ville opsige dele af sin kontrakt med Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og i stedet sende for i alt 19 millioner kroner myndighedsbetjening og strategisk forskning i frit udbud.
Den nyhed blev hverken modtaget med overvældende glæde hos Aarhus Universitet eller hos formanden for Folketingets Miljøudvalg, SF’eren Steen Gade, der undrer sig meget over Miljøministeriets udbud.

Kræver svar på faglighed
– Vi risikerer at tabe en masse faglighed på gulvet, herunder viden, der er opbygget gennem årene, og det udelukkende pga. kortsigtet hensyn til Finansministeriets firkantede sparekrav, siger han og understreger, at han synes, det er pinligt, at offentligheden kun har fået præsenteret udbuddet gennem en pressemeddelelse.
Derfor har Steen Gade også kaldt miljøministeren i samråd om hele DMU-udbuddet den 3. september, hvor han bl.a. vil have svar på, præcis hvilke fagområder der skal i udbud, hvad tidshorisonten er, og hvordan forskningen skal sikres fremadrettet.

Kritik fra rektor
Ministeriet har meldt ud, at det bl.a. vil udbyde kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler, pesticidanalyser og miljøøkonomi i forbindelse med vandrammedirektivet, og som den helt store klump vil ministeriet desuden udbyde strategisk forskning, undersøgelser og rådgivning om vildtforvaltning for knap 15 millioner, hvilket i særlig grad vil ramme forskningscenteret på Kalø.
På Aarhus Universitet kritiserede rektor Lauritz B. Holm-Nielsen umiddelbart efter i et brev til ministeriet bl.a, at de blot havde udsendt en pressemeddelelse og ikke givet universitetet mulighed for at orientere de berørte medarbejdere først, at tidsfristerne for udbud ift. DMU’s kontrakter med ministeriet ifølge universitetet ikke var overholdt, og at ministeriet ikke bare sendte ren myndighedsbetjening i udbud, men også forskningsopgaver, som Aarhus Universitet mener bør prioriteres i Videnskabsministeriet.

DMU: faglighed i fokus
Direktør for DMU Henrik Sandbech har også modtaget beskeden om udbuddet fra ministeriet, og han ser frem til i en række snarlige møder at få afklaret, hvordan udbuddet skal foregå. Men overordnet set er han ganske fortrøstningsfuld.
– De opgaver, som står til at blive sendt i udbud, udgør en stor del af vores samlede kontrakt med Miljøministeriet, så selvfølgelig er det vigtigt. Men åbne konkurrencer er en del af DMU’s hverdag, så vi ryster absolut ikke i bukserne. Hvis konkurrencen bliver fair og lige, og den faglige opgaveløsning kommer i fokus, er det mit klare budskab til vores medarbejdere, at de ikke har noget at være nervøse for. Når vi kender den præcise opgavesammensætning, sender vi et tilbud, og så er jeg sikker på, at det falder stille og roligt på plads, siger han.