Aarhus Universitets segl

Klimakamp på tværs

Transatlantisk tværfaglighed er i højsædet på den nye dansk-californiske sommerskole i vedvarende energi, LoCal RE. Den har givet statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet Marie Bech indsigt i teknologiske løsninger, hun intet vidste om. Til gengæld har hun kunnet forklare ingeniørerne et par ting om klima- og energilovgivninger.


Af Mette Hjermind McCall
freelance journalist


Hvad laver en statskundskabsstuderende på NASAs research center i Californien? Umiddelbart ligger besøget langt fra klassisk pensum, men ikke for Marie Bech, der har fået en fascinerende indsigt i de grønne tiltag, som foregår på rumstationen – lige fra lagring af brint i brændselsceller til forsøg på at udvinde flybrændstof fra alger. Det er input, som nu danner en god vidensplatform i hendes studier af internationale energi- og klimareguleringer, hvilket er et ret usædvanligt studiefokus på hendes årgang, fortæller hun.
– Men jeg har altid været fascineret af, hvordan man på tværs af grænser kan lovgive og forsøge at tackle klimaudfordringerne. Det har især været spændende at finde ud af, hvad der får en delstat som Californien til at gå langt foran andre amerikanske stater med ambitiøse mål for bæredygtig energi, forklarer den 25-årige studerende og understreger samtidig det udfordrende og sjove samarbejde med de andre elever på sommerskolen LoCal RE . De 30 deltagere fra Danmark og Californien kommer nemlig fra en lang række universiteter og studiebaggrunde.
– Jeg har aldrig prøvet at arbejde sammen med økonomi-, ingeniør- og biologistuderende. Vi supplerer hinanden overraskende godt. Og det er forskellige ting, der undrer os, siger hun og fortæller, at hvis skolen for eksempel besøger et biomasseanlæg, kan en af de danske medstuderende hurtigt forklare hende, hvordan det adskiller sig fra et kraftvarmeværk derhjemme.
– Så kan jeg til gengæld give et overblik over udviklingen inden for CO2-reduktion fra Kyotoprotokollen til COP15, smiler hun.

På kanten af det mulige
Sommerskolen har base på University of California i Santa Cruz, som ligger lige op ad Silicon Valley. Den berømte dal er ikke bare epicenter for it-udvikling, men også stedet, hvor meget innovation i vedvarende energi nu finder sted – alt fra elektriske motorcykler til næste generation af solceller med nanobelægning bliver udtænkt her.
– Vi har mødt nogle vildt engagerede forskere, som arbejder på kanten af, hvad jeg troede var muligt, siger Marie Bech og fremhæver i samme åndedrag projektarbejdet på LoCal RE . Her er hendes gruppe også på vej ud i det uafprøvede.
– Vores projekt vil integrere solenergi fra Sahara i EU’s elforsyning. Så nu er vi gang med analyser af teknik, økonomi, konkurrencedygtighed og politisk regulering, forklarer hun.
Professor i biologi og landbrug på University of California Davis Bryan Jenkins er en af oplægsholderne på skolen, som han også var en del af, da LoCal RE foregik i Danmark sidste sommer. Han tøver ikke med at kalde skolen a life-changing experience både for eleverne og lærerne.
– Jeg er utrolig positivt overrasket over det gåpåmod, eleverne viser. Samtidig med tværfagligheden lærer de også af hinandens metodetilgang. Her er danskerne klart mere vant til projektbaseret læring, siger han og håber, at skolen i fremtiden kan blive udvidet til at omfatte flere lande.

Alle bliver klogere
Det var professor i statskundskab Gert Tinggaard Svendsen, som opfordrede Marie Bech til at søge ind på skolen, hvor han også selv deltog som underviser og projektvejleder.
– Elevernes projekter er realistiske, fordi de har mange aspekter med og viser, hvad der er en god ide både i politisk, samfundsøkonomisk og teknisk henseende. Det er det geniale ved skolen, siger han og mener, at alle er blevet klogere.
– Det er en kæmpe fordel for en tekniker, som arbejder med vedvarende energiløsninger, at være orienteret om, hvilke tilskudsordninger og politiske tiltag der er under opsejling, mens en politisk beslutningstager, som forstår de tekniske muligheder, har en langt bedre forudsætning for at regulere området, siger Gert Tinggaard Svendsen.

Danmark som forbillede
Statskundskabsprofessoren har samtidig været overrasket over, hvordan amerikanerne betragter Danmark.
– Vi får tyve procent af energiforsyningen fra vedvarende energikilder, mens samme tal for USA er knap tre procent. Det har vakt opsigt herovre og er også flere gange blevet fremhævet af præsident Obama, som håber at kunne følge vores eksempel, siger han og tilføjer, at Danmark til gengæld har meget at lære af USA’s iværksætterkraft.
– Her i Silicon Valley har det været stimulerende at opleve de mange succesfulde virksomheder startet af studerende som spinoffs fra universiteterne. Vi kan blive endnu bedre til direkte at koble forskning og erhvervsliv, mener han.

 

Energifyldt sommerskole
Danmark og Californien har begge været pionerer inden for vedvarende energiløsninger og har nu oprettet sommerskolen LoCal RE for danske og californiske studerende baseret på det tætte samarbejde, der i dag findes mellem Lolland Kommune og Santa Cruz by. Skolen startede sidste sommer i Danmark med ophold på RUC, DTU og Lolland. I år har skolen base på UC Santa Cruz og tager eleverne rundt på toneangivende virksomheder og læreanstalter, hvor de får indblik i både de politiske og teknologiske udviklinger inden for bæredygtig energi.

Læs mere på: www.Local-re.org