Aarhus Universitets segl

Leder: Velkommen til Aarhus Universitet

 

Af Lauritz B. Holm-Nielsen
Rektor

 

Det er en fornøjelse som rektor at kunne byde velkommen til et rekordstort antal nye studerende på Aarhus Universitet. Optagelsestallene er endnu ikke endelige, men alene på bachelorstudierne er optaget mere end 6.000, og dertil kommer godt og vel 2.000 nye kandidatstuderende.
   Studietiden er noget helt specielt. I vil stifte nye og afgørende sociale netværk, og I vil glemme tid og sted og blive fanget af den fordybelse, som kendetegner livet på et universitet. På Aarhus Universitet ønsker vi at skabe den kombination af faglige krav og fleksibilitet, der gør det muligt for de studerende at nå det allerhøjeste niveau inden for den uddannelse, de har valgt.

Tillid til de studerende
Når det er sagt, må vi også erkende, at uddannelsessystemet i dag er præget af en høj grad af utålmodighed. Et utålmodigt samfund, der forventer, at de unge hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet, og utålmodige studerende, der har meget travlt med at nå deres ”drømmestudium”.
   Samtidig har vi et uddannelsessystem, der i mange sammenhænge er overreguleret og præget af, at vi ikke har tillid til, at de unge. Denne utålmodighed medfører i alt for høj grad bristede drømme blandt mange unge, fordi de ikke får mulighed for at udleve dem – eller i værste fald ikke gør deres studium færdigt.

Udnyt talentet
Vi vil på Aarhus Universitet arbejde for et mere fleksibelt uddannelsessystem, fordi vi mener, at det kommer både de studerende og ikke mindst samfundet til gode. Det bør f.eks. være lettere at skifte studium eller gøre ophold undervejs. Selvfølgelig er studieskift forbundet med omkostninger i form af flere SU-klip, flere taxameteromkostninger osv. Det er dog en lille investering sammenlignet med de store fordele, samfundet kan opnå ved, at de unge udnytter deres ressourcer optimalt.
   Det betyder ikke, at det skal være let at studere, det er også en tilfredsstillelse at gennemføre det, der er svært. Der skal være progression i uddannelserne, og man skal udnytte sine talenter og muligheder, uanset hvilke rammer der er sat for uddannelserne.
   På Aarhus Universitet vil vi naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at du som studerende hurtigt føler dig hjemme både fagligt og socialt. Og vi vil gennem studietiden vejlede dig, hvis du ønsker at justere dine mål og drømme, og hjælpe dig på rette spor, hvis der er behov for det.
   Jeg håber, at alle nye studerende vil få nogle rigtig spændende og lærerige år på Aarhus Universitet.