Aarhus Universitets segl

Undervisning der giver livserfaring

På kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi får de studerende redskaber til at føre ideer ud i livet. Og de er begejstrede for det intense forløb med gruppearbejde og cafémøder.

 

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk


– Det mest skelsættende i min uddannelse og en uvurderlig oplevelse.
Nikolaj Sørensen lægger ikke skjul på sin begejstring for det halve år, hvor han skulle sætte sig selv og sin faglige ballast i spil både over for sine medstuderende på kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi og i forhold til det projekt, gruppen udførte.
Hans begejstring skyldes undervisningen i faget entrepreneurship, der skal give de studerende redskaber til at få ideer og føre dem ud i livet. Dem får de i et intenst forløb, der veksler mellem arbejde i grupper og såkaldte cafémøder, hvor grupperne coacher hinanden.

Succesoplevelse
Undervisningen i entrepreneurship stiller krav til de studerende om, at de investerer sig selv og løser problemer, der betyder noget for dem personligt.
– Du giver alt, hvad du har, og mærker på din krop, at du lærer noget, siger Nikolaj Sørensen om undervisningen.
Den begynder med, at de studerende på den tværfaglige uddannelse sættes sammen i grupper. Her får den enkelte indkredset sine styrker og svagheder og finder ud af, hvad de kan bruges til. Efter en længere proces med afklaring og analyse af det problem, gruppen vil arbejde med, skal den aflevere en innovativ ide på skrift. Herefter har gruppen en måned til at få nogen til at gå med på ideen. Og det skal lykkes.
– Uden det forløb ville jeg ikke på samme måde kunne omsætte den viden om medier, sprog og kultur, jeg har som bachelor i dansk. Og når man har siddet begravet i bøgerne, er det en stor succesoplevelse at finde ud af, at man rent faktisk formår noget. Tvivlen på, at man gør det, er ens største fjende, men den har jeg fået udryddet, siger Nikolaj Sørensen.

Personlig udvikling
Undervisningen i entrepreneurship gav Nikolaj Sørensen en livserfaring, som traditionel undervisning ikke byder på.
– Man kan diskutere, om det er et universitets opgave. Det mener jeg bestemt, det er. At prøve kræfter med omverdenen er uvurderligt, fastslår han.
Samme holdning har Stine Trolle, der gik i gang med uddannelsen i oplevelsesøkonomi med en bachelorgrad fra Handelshøjskolen, hvor hun allerede fra første semester blev kastet ud i at kontakte virksomheder og arbejde sammen med dem. Hun var derfor overrasket over den nervøsitet for at skulle i clinch med den ”virkelige” verden, som hun mødte blandt sine medstuderende på oplevelsesøkonomi.
– I det perspektiv er entrepreneurship et fag, hvor man lærer at overskride sine egne akademiske grænser. På den måde handler det også om personlig udvikling, siger Stine Trolle.
Hun synes, entrepreneurship skal være en del af bacheloruddannelsen, hvor mange studerende er tilbøjelige til at ville lære hele pensum uden at spørge, hvor de kan bruge deres viden.
– I videnskabsteori lærer vi det akademiske sprog, og hvordan vi skal skrive en opgave. Det kunne være lige så vigtigt at lære at spørge sig selv, hvad er det, jeg vil og skal bruge? Der er entrepreneurship en stor øjenåbner, siger Stine Trolle.