Aarhus Universitets segl

Studier i sommerferien et hit

Et stigende antal studerende bruger sommeren på studier frem for ferie. Med en lang sommerferie kan man sagtens nå begge dele, og samtidig betyder det, at man kan gøre studiet færdig til tiden.

 

Af Gitte Bindzus Foldager
gbk@adm.au.dk


Solen skinner udenfor, den sidste bog er lukket, og turen forbi lange forelæsninger begynder først igen om mange måneder.
Sådan havde de fleste studerende på Aarhus Universitet det nok i slutningen af juni, men for nogle var mødet med sommerferien kun kort.
De valgte nemlig at fortsætte deres studier i sommerferien, og især på Handelshøjskolen (ASB) er dette fænomen blevet populært.
Efter blot fire somre er antallet af studerende på ASB’s Summer University steget fra 150 i 2006 til 700 i år.
– Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet så populært at studere i sommerferien i forhold til for bare fem år siden. Men jeg tror bl.a. det skyldes, at de studerende her kan få fag, som de ellers ikke kan få, forklarer lektor Frank Pedersen, der var med til at starte Summer University på ASB i 2006.
Han mener desuden, at den fleksibilitet, det giver, så man kan gøre studiet færdig til tiden, også har stor betydning.

Sommerstudier før praktik
Summer University begyndte egentlig som et tilbud til cand.merc.-studerende, der skulle i praktik på tredje semester og efterfølgende var nødt til at forlænge deres studium. I dag er det dog alle ASB’s studieretninger, der udbyder fag i sommerferien.
Også på Nordisk Institut udbydes undervisning i sommerferien. Ligesom på ASB kommer der både egne studerende og studerende fra andre universiteter i både ind- og udland.
– For os kan det være svært at tiltrække internationale studerende til de almindelige semestre. Sommerskolerne er derimod blevet en god måde at rekruttere dem på, så vi kan vise, hvad vi her på AU har at byde på inden for vores fagområde. Derfor foregår al undervisningen også på engelsk, forklarer adjunkt Pernille Hermann fra Nordisk Institut.
Hun står for tilrettelæggelsen af instituttets ældste Summer School, der i år afholdes under emnet ”Paganism and Christianity in Old Norse Textual Culture”. Ligesom Summer University på ASB begyndte den i 2006. I år udbyder instituttet endnu en Summer School med titlen ”Narrating the Extreme”, der er så populær, at man har været nødt til at afvise studerende, fordi der ikke var plads til flere. Harvard University har desuden for andet år i træk valgt at placere sin sommerskole ”Viking Studies in Scandinavia” på instituttet.

Også positive erfaringer fra Statskundskab
Nordisk Institut og ASB er ikke ene om at udbyde studier i sommerferien. Flere studieretninger har således forskellige former for sommerskoler, heriblandt Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik samt Institut for Statskundskab, der siden 2004 har udbudt sommerseminarer primært for deres egne studerende.
– Lige fra begyndelsen har de studerende taget godt imod tilbuddet. Vi har kun haft positive erfaringer med det, og man kan fornemme på de studerende, at de virkelig sætter tid af til det og nyder at kunne gå ind i et enkelt emne helt uforstyrret, fortæller Mette Kjær, studieleder på Statskundskab.
På trods af at sommerseminarerne er populære, har antallet af seminarer ligget fast på fire til fem hvert år på nær i 2007, hvor der blev udbudt seks, og der er ingen planer om, at dette tal skal udvides.
– Det er begrænset, hvad man kan opnå af skriftlighed på sommerseminarer. Seminarerne løber over en kortere periode end normalt, så eksamen skal kunne holdes på én dag ved enten en skriftlig eller mundtlig eksamen. Man kan altså ikke lave lange hjemmeopgaver, hvilket vi gerne vil have flere af på studiet. De skriftlige færdigheder er vigtige, for dem skal de studerende bruge i deres fremtidige job, forklarer Mette Kjær.

Århus mere populær end Hawaii
På ASB havde Frank Pedersen allerede sidste år lovet sig selv, at nu skulle Summer University ikke være større, men alligevel endte han med at udvide, og det er ikke kun hos skolens studerende, at Summer University er blevet populært. Sidste år modtog skolen således ansøgninger fra næsten 160 højtkvalificerede udenlandske forskere, som alle ønskede at tilbringe nogle uger i den jyske hovedstad, og det ser ud til at, der har været lige så mange i år. Nogle kommer, fordi de ikke får løn i sommerferien på det universitet, hvor de er ansat, andre, fordi de synes, ASB er et godt sted at undervise, da de studerende er meget engagerede.
– For nogle år siden mødte jeg en forsker fra University of Hawaii på en konference i udlandet. Hun var der udelukkende for at finde undervisere til deres summer university. Der måtte jeg fortælle, at de problemer havde vi slet ikke. Man må tilsyneladende konkludere, at det er mere attraktivt at bruge sin sommerferie i Århus end på Hawaii, siger Frank Pedersen og trækker på smilebåndet.

Hvad er sommeruniversitet?

  • Summer University, Summer School, Sommerseminar eller Sommerskole – kært barn har mange navne, men fælles for dem alle er, at det handler om undervisning i sommerferien.
  • På Aarhus Universitet udbyder flere af hovedområderne forskellige former for sommeruniversiteter.
  • De fleste varer i ca. 3 uger og svarer til fag på enten 5 eller 10 ECTS-point på kandidatniveau, mens nogle på bachelorniveau svarer til 15 ECTS-point.
  • Sommeruniversitetet tages ofte i stedet for et valgfag senere på året.
  • I andre lande er fænomenet meget mere udbredt end herhjemme, og nogle danske studerende tager også til udlandet på sommeruniversitet.
  • På mange af sommeruniversiteterne på AU kommer der både lokale og internationale studerende og undervisere. Det er derfor ofte også en god måde at opleve et internationalt miljø på.