Aarhus Universitets segl

Studerende laver workshop om iværksætteri

80 studerende fra Handelshøjskolen, Ingeniørhøjskolen og Arkitektskolen i Århus har givet sig selv tre dage til at udvikle ideer til nye bæredygtige projekter inden for energi og miljøområdet.

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk


Det sker på en workshop, som skal være starten på et nyt tværfagligt netværk blandt studerende i Århus.
– Studerende har ikke mange muligheder for at arbejde sammen på tværs af fag og uddannelser. Men for at skabe bæredygtige og innovative virksomheder er det nødvendigt at tænke på tværs af faggrænser, og de gode ideer opstår ofte i krydsfeltet mellem teknik, design og forretning, begrunder arkitektstuderende Signe Utoft Andersen workshoppen. Hun er en af initiativtagerne til arrangementet, der afvikles i weekenden den 11.-13. september.
De tre bedste ideer, som bliver udviklet på workshoppen, får mulighed for at gå videre i den igangværende Cleantech Iværksætterkonkurrence. Den er skudt i gang af den statsgodkendte investeringsvirksomhed Østjysk Innovation A/S i samarbejde med en række større private og offentlige virksomheder, som tilsammen har lagt 300.000 kr i præmiepuljen til de bedste nye forretningsidéer inden for energi og miljø.
– Konkurrencen skal være med til at sætte yderligere gang i udviklingen af innovative danske miljø- og energivirksomheder, siger Lars Stigel, der er direktør for Østjysk Innovation A/S.
Han håber, at konkurrencen kan tiltrække projektforslag fra både studerende, forskere, andre enkeltpersoner og virksomheder. Man kan læse mere om konkurrencen på Østjysk Innovations webside www.oei.dk.