Aarhus Universitets segl

Stor vækst i artikler fra AU-forskere

Klinisk Institut stod i 2008 for hver fjerde af de artikler fra Aarhus Universitets forskere, som blev bedømt af fagfæller.

 

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk


Flere og flere forskere ved Aarhus Universitet får frugten af deres arbejde bedømt af fagfæller, før det bliver offentliggjort. Det viser en opgørelse af forskningsproduktionen ved Aarhus Universitet offentliggjort i tidsskrifter med peer review 2008. Her blev 17 procent flere artikler publiceret i tidsskrifter med peer review end året før.

Usikre tal
Når flere artikler fra Aarhus Universitet får peer review-stemplet, kan det skyldes, at forskerne er blevet mere opmærksomme på at levere flere og mere nøjagtige indberetninger om deres publiceringer til databasen PURE, hvor universitetet registrerer forskernes publiceringer inden for forskning, formidling og undervisningsmateriale. Det er også en af dekan Søren Mogensens forklaringer på, at forskerne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets teoretiske og kliniske institutter næsten har fordoblet antallet af peer review-artikler siden 2005.
 – Vores egen årsberetning fra 2005 viser, at 1177 artikler fra fakultetet blev publiceret med peer review og ikke de 873, som fremgår af universitetets statistik. Tager man afsæt i fakultetets egne tal, synes jeg, der er en mere ”organisk” stigning, siger Søren Mogensen.
Dekanen peger desuden på, at et stærkt stigende antal ph.d.-studerende også forklarer en del af væksten i peer review-artikler fra fakultetet.
 – Det er et krav, at deres ph.d.-afhandling omfatter mindst tre publiceringsmodne artikler, oplyser han.

Humanister følger stærkt med
Over halvdelen af den samlede publicerede forskning fra universitetet kommer fra Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Fra sidstnævnte fakultet leverede Klinisk Institut alene mere end hver fjerde af de knap 4000 artikler fra Aarhus Universitet, som passerede et peer review. Forskere fra andre fakulteter får dog i stigende omfang også deres arbejde bedømt.
  Det skyldes især, at danske tidsskrifter for et par år siden blev stillet over for et krav om at oprette peer review-paneler for fortsat at få økonomisk støtte fra forskningsrådssystemet. Og her er også en af forklaringerne på, at 216 af 279 artikler fra forskere på Det Humanistiske Fakultet sidste år blev bedømt. Det er næsten 50 procent flere end året før og helt omvendt situationen i 2005, hvor kun 65 af 193 artikler blev offentliggjort i tidsskrifter med peer review. Samtidig er den øgede artikelproduktion tilsyneladende ikke gået ud over antallet af videnskabelige bøger fra fakultetet. De 67 udgivelser i 2008 svarer nemlig til antallet fire år tidligere.
  Også de samfundsvidenskabelige forskeres artikler kommer i stigende grad under fagfællers lup.
  På fire år har de publiceret næsten 40 procent flere peer review-artikler, og alene sidste år fandt næsten 20 procent flere artikler vej til tidsskrifter med peer review.