Aarhus Universitets segl

DMU diskuteres i Folketinget

Steen Gade (SF) vil have et samlet udbud, og Per Clausen (Enh.) spørger, om forskningen stadig vil være offentlig. Konsekvenserne af udbuddet af en række DMU-opgaver er til debat i Folketinget.

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


Det kommende udbud af en række opgaver, som hidtil er blevet løst af DMU’s forskningscenter på Kalø, er i høj grad endt på Folketingets dagsorden.
  Den 2. september havde formanden for Folketingets Miljøudvalg, Steen Gade fra SF, kaldt Miljøminister Troels Lund Poulsen i samråd om udbuddet. Det samråd benyttede Steen Gade bl.a. til at give ministeren en række gode råd om udbuddet.

For lille en vidensbase
– Jeg benyttede muligheden for at forklare ministeren, at vores vidensbase på miljøområdet efter min mening er så lille, at vi ikke kan begynde at splitte den op. Måske er der nogle små dele af DMU-Kaløs opgaver, som konsulenter godt kunne løse, men det ville overordnet set udhule hele vores miljøforskning, hvis opgaven kommer på flere hænder, siger Steen Gade.
  Han foreslog samtidig miljøministeren at indkalde udtalelser fra Vildtforvaltningsrådet og Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, inden udbudsmaterialet blev udsendt.
 – Helt overordnet er jeg utilfreds med, at han ikke vil droppe udbudsplanerne. Men hvis udbudsprocessen skal køre, så bør ministeriet i det mindste indhente uafhængige råd, så det ikke bliver en ren politisk udbudsproces, siger Steen Gade.

Mindre offentlighed
Også Enhedslistens Per Clausen har stillet kritiske spørgsmål til de kommende udbudsplaner, men med en noget anden vinkel. Han har spurgt ministeren, om udbuddet får konsekvenser for den offentlige tilgængelighed af forskningsresultaterne, fordi et privat firma, der evt. vinder opgaverne, ikke i samme grad er forpligtede til at offentliggøre deres forskningsresultater. Til det svarer ministeriet både ja og nej.
  ” Private konsulentfirmaer m.v. er ikke omfattet af samme regler som universiteterne og [har] dermed ikke samme ret og pligt til offentliggørelse af resultater, men det er fast praksis at rapporter m.v., der udarbejdes for Miljøministeriet offentliggøres” , som det hedder i Miljøministeriets svar.

Udbud ikke klar endnu
Til Campus vil miljøminister Troels Lund Poulsen endnu ikke komme nærmere ind på udbuddet og udbudsmaterialets udformning, og dermed om han har taget kritikken fra folketingsmedlemmerne til sig
– Miljøministeriet vil sikre ligebehandling for alle, som er interesseret i at afgive tilbud. Derfor kan jeg ikke komme nærmere ind på indholdet i udbuddet eller processen, end det der fremgår af brevet til Aarhus Universitet om varslingen af udbuddet, siger han.


Campus har links til alle folketingsspørgsmål og om DMU-udbuddet på www.au.dk/campus