Aarhus Universitets segl

Gode kolleger kan få mere i løn

En ny aftale på Handelshøjskolen belønner ansatte, der er gode til at samarbejde. God ide, mener tillidsmand på ASB.

 

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk


Omsorg for kolleger og samarbejdsevner kan nu blive vejen til at få flere penge ind på lønkontoen for en gruppe ansatte på Handelshøjskolen (ASB). Her vil ledelsen fremover belønne mere bløde værdier på linje med de særlige faglige kvalifikationer og ansvarsområder, der i dag kan udløse løntillæg.
  Det fremgår af en ny lokalaftale, som det akademiske personale i Handelshøjskolens administration har indgået med ledelsen. Flere grupper af ansatte vil senere blive omfattet af aftalen, oplyser Trine Juhl Sørensen fra ASB’s HR-afdeling.

Ønsker klar begrundelse
Den kontante anerkendelse af bløde værdier skal sikre, at der bliver fulgt op på de retningslinjer for god opførsel, som ASB’s ledelse og ansatte har nedfældet i den såkaldte Code of Conduct. Tillidsmand Steen Weisner tror, det er muligt at sætte en pris på den opførsel.
 – Før vi giver tillæg på Code of Conduct, vil vi have præcise beskrivelser for, hvornår folk lever op til den. Vi har i jo forvejen fokus på, at begrundelserne for tillæg skal være meget gennemskuelige, siger han.
  – Er det her ikke bare et nyt fedterøvstillæg?
 
– Jo, det kan man sige. Og i det hele taget kan man jo sige, at det er lidt udansk at have retningslinjer for ansattes opførsel. Men jeg synes, det er fint, hvis dette tillæg får betydning.
  – Tror du, tillægget vil give et bedre samarbejde?
 
– Nej, vi har jo i forvejen et godt samarbejde, men det er et løft til dem, der gør noget ekstra for arbejdspladsen, siger Steen Weisner.

Anerkendende miljø
Som eksempler på bløde kompetencer nævner lokalaftalen en medarbejders relationer til kolleger og eksterne samarbejdspartnere samt initiativ og selvstændighed. Aftalen fastslår også, at ASB ønsker at aner-kende adfærd, der medvirker til at skabe et arbejdsmiljø, som frigør overskud og energi til at udføre og fokusere på de daglige arbejdsopgaver.
  Desuden bliver der i Code of Conduct lagt vægt på, at ”alle bidrager til udviklingen af et anerkendende miljø, hvor trivsel og arbejdsglæde sættes i højsædet. Det kræver, at medarbejderne møder hinanden med en grundtone af venlighed og åbenhed baseret på gensidig respekt for hinandens synspunkter, kulturelle forskellighed, faglighed, tid og personlige integritet”.

Bedømmer sociale værdier
Aase Pedersen, der er fællestillidsrepræsentant for det teknisk-administrative personale på Aarhus Universitet, synes, det er interessant, at de bløde værdier nu får en selvstændig vægt, når der skal uddeles løntillæg.
 – Det er noget, der skal med i den fælles lønpolitik for hele Aarhus Universitet, vi snart skal i gang med at udarbejde, siger Aase Pedersen. Hun peger på, at lokalaftalen mellem Aarhus Universitet og HK allerede giver mulighed for, at sociale værdier kan udløse tillæg. Endnu har der dog ikke været eksempler på, at en ansat har fået et tillæg udelukkende på grund af sin ”sociale værdi”.
 – Men når der bliver uddelt kvalifikationstillæg, indgår det i bedømmelsen, om en medarbejder også har samarbejdsevner, er fleksibel, stabil osv. Jeg synes, det er godt, at det også tæller med, hvordan man er som menneske, siger Aase Pedersen.

 

Hovedpunkter

 

  • Lønaftalen er en udmøntning af ASB’s Code of Conduct
  • Fællestillidsrepræsentant Aase Pedersen på AU vil have de bløde værdier med i en fælles lønpolitik for hele universitetet.