Aarhus Universitets segl

Et slag for internationalisering

Aarhus Universitet har fået ny internationaliserings-strategi, som skal sikre, at det internationale arbejde bliver standardiseret og mere professionelt. International chef Kristian Thorn svarer her på, hvad det betyder.

 

Af Gitte Bindzus Foldager
gbk@adm.au.dk


Hvorfor skal vi have en internationaliseringsstrategi?
I vores helt overordnede strategi har vi prioriteret det internationale område højt, og vi klarer os allerede godt, men hvis vi skal komme videre, er det ikke nok med overordnede mål. Vi er nødt til at få sat retning på det og skabe et fundament for de kommende års indsats, så medarbejdere og eksterne partnere ved, hvad vi vil, og hvor vi er på vej hen, og det er det, strategien forsøger.

Hvad er det, vi vil?
Vi vil skabe viden i samarbejde med andre, vi vil tiltrække talent på alle mulige niveauer, vi vil give vores studerende internationale kompetencer, og vi vil være med til at påvirke den internationale udvikling.

Gør vi ikke meget af det i forvejen?
Jo, det gør vi, men relativt ukoordineret. Vi laver en masse internationale aktiviteter, men standarden er bare meget svingende på tværs af vores hovedområder, og det betyder, at vi ikke udnytter vores potentiale fuldt ud, når det kommer til at gøre os gældende internationalt. Hvis vi alle sammen bevæger os mere i samme retning og skyder efter de samme mål, kan vi opnå en langt større effekt.

Der er mange konkrete prioriteringer i strategien, som for eksempel sommeruniversitet og rekruttering af forskere; hvem skal udføre dem?
Der kommer en indsats på mange forskellige niveauer, både centralt og decentralt. Ved rekruttering af forskere er det f.eks. de enkelte forskningsmiljøer, der bedst kan vurdere talent og ved, hvem der har potentiale. Så er det deres opgave at slå stillinger op og gå ud på konferencer og synliggøre sig selv og være med til at tiltrække de bedste talenter. Samtidig er det vigtigt, at der er en central kapacitet, der støtter dette, for det nytter ikke, at vi rekrutterer dygtige forskere, og når de så kommer med deres familie, er der ikke nogen til at tage imod dem og fortælle, hvor børnene kan gå i skole osv. Den service skal leveres.

Kan det ikke blive for meget med alt det her internationalisering?
Det skal ikke blive et mål i sig selv at internationalisere. Så selvfølgelig kan det blive for meget. Vi skal ikke samarbejde med folk i Chile bare for at gøre det. Vi skal gøre det, fordi det beriger vores forskning, og vi får mulighed for at udvikle ny viden og talent i samarbejde med andre. Vi producerer selv en så lille andel af verdens viden, at hvis man måler på antallet af publikationer, er omkring én procent fra Danmark. Forskning i dag er international, så hvis vi ikke kommer ud over rampen, når vi ikke det uddannelses- og forskningsniveau, vi gerne vil.

Hvad vil du gøre, for at strategien ikke bare ender som et dokument på en hjemmeside?
Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, og jeg har opfordret dekanerne til at være med til at formidle den internt. Derudover vil jeg arbejde ihærdigt på at synliggøre og implementere strategiens forskellige indsatsområder. Vi er i gang med at nedsætte et udvalg for internationalisering, hvor alle hovedområder er repræsenteret, og det skal være med til at forme det internationale arbejde. Og så er Internationalt Sekretariat ændret til Internationalt Center med fire fokusområder, et for strategi og partnerskaber, et for studentermobilitet, et for rekruttering af forskere og et for logistik, sommerskoler og bolig. Samtidig bliver centret noget større, end sekretariatet er i dag.

Der har op til studiestart været store problemer med boliger til de internationale studerende. Hvor langt er planerne om et internationalt kollegium?
Udfordringen med boliger til internationale studerende er meget kompleks, så der er ikke et klart svar. Vi arbejder dog på at få lov at bygge kollegier selv, og vi får også tilbud fra entreprenører, der gerne vil bygge et kollegium. Problemet er bare, at omkostningerne er for høje, så lejen bliver for dyr. Derfor er vi i dialog med centrale ministerier om støttemuligheder, der kan være med til at holde lejeudgifterne nede. Ud over det arbejder vi også på at få flere private boliger til ph.d.-studerende og internationale medarbejdere.


Se den nye strategi på: www.au.dk/da/publikationer/internationaliseringsstrategi