Aarhus Universitets segl

Hård rektor-kritik af politisk indblanding

For megen ministerstyring og for lidt frihed. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen brugte årsfesten til at aflevere en klar besked til en forbløffet Helge Sander.

 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


– Min opgave som videnskabsminister er naturligvis at skabe de bedst mulige rammer for forskningen i Danmark, og det troede jeg faktisk, at jeg havde gjort indtil for 5 minutter siden.
  Det var en tydeligt overrasket Helge Sander, som flere gange i løbet af sin årsfest-tale, hvor han ellers som videnskabsminister blot skulle kåre Aarhus Universitet som årets iværksætteruniversitet, tilsyneladende uden for manuskript vendte tilbage til den kritik af ministeriet, som rektor Lauritz B. Holm-Nielsen netop havde afleveret i sin tale få minutter forinden.

I modstrid med traditionen
Rektor valgte nemlig at benytte talerstolen ved Aarhus Universitets årsfest nummer 81 til at kritisere det, han ser som problematisk politisk indblanding i alt for mange aspekter af universitetets drift – en kritik, der vel at mærke blev afleveret med både den ansvarlige minister, Helge Sander, og Danmarks tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen siddende på første tilskuerrække.
  Lauritz B. Holm-Nielsen kritiserede bl.a. ministeriet for at supplere den seks år gamle universitetslov med op imod 50 konkrete bemyndigelser på forskellige områder, der ifølge rektor hver især regulerer universiteterne yderligere.
 – Den tendens til øget bureaukratisering og kontrol gør det svært at indrette sig fornuftigt, og den er i modstrid med vores fælles gode og lange danske tradition for decentralisering og gensidig tillid, mente han.

Ikke frihed nok
Rektor slog fast over for ministeren, at han ikke altid så sammenhæng mellem de politiske udmeldinger om frihed og de konkrete handlinger, når samarbejdet skal fungere i det daglige. Han vendte flere gange tilbage til de netop afleverede AU-kommentarer til den kommende universitetsevaluering.
 – Aarhus Universitet har gjort det klart, at regeringen ikke fuldt ud har levet op til intentionerne i universitetsloven fra 2003. I hvert fald ikke hvad angår frihed og mulighed for at udvikle forskningen og undervisningen ud fra universitetets egen strategi, sagde han.
  Efter sin tale gav rektor ordet direkte videre til den ansvarlige minister, som altså lige skulle finde det rigtige ben at stå på.
 – Jeg kunne have allermest lyst til at kommentere rektors noget overraskende tale, men det er jeg ikke indbudt til. I stedet for vil jeg holde mig til det aftalte, og det har også et udgangspunkt, som jeg er sikker på, at vi kan være enige om, sagde ministeren, inden han gik videre til, trods den afleverede kritik, at uddele den annoncerede iværksætterpris.


Læs hele rektors kritik og se videooptagelse af talerne på www.au.dk/aarsfest