Aarhus Universitets segl

Hvordan træffes beslutningen om at udnævne en æresalumne?

Debat

Af Sven Poulsen, afdelingsleder, professor,
lic. et dr.odont. Afd. for Pædodonti, Odontologisk Institut


Kære Peter Borgen Sørensen

Tak for dit indlæg i sidste nummer af Campus , ”Fogh uværdig til ærestitel”.
Jeg er sædvanligvis glad og stolt over at være ansat på Aarhus Universitet, fordi jeg synes, det er et moderne universitet, som har blikket rettet fremad, men som samtidig er funderet i den dybde og soliditet, som karakteriserer den europæiske universitetstradition.
   Da Anders Fogh Rasmussen blev udnævnt til æresalumne, stillede jeg mig selv to spørgsmål:

  • er dette i harmoni med Aarhus Universitets værdigrundlag?
  • hvordan træffes beslutningen om at udnævne en æresalumne?

Mine svar på begge spørgsmål er beskæmmende.
   Da jeg søgte på Aarhus Universitets hjemmeside, var det mig ikke muligt at finde et specifikt værdigrundlag for Aarhus Universitet. I stedet henvises til Universiteternes Magna Charta. Heri tales der om begreber som ”det menneskelige fællesskab”, ”alle levende væseners liv”, om ”at vende sig mod intolerance af enhver art og ved at virke for menneskers samtale og samvær”, ”at det (universitetet) skal have blik for alle nationers menneskelighed”. På den baggrund må det undre, at Aarhus Universitet har tildelt Anders Fogh Rasmussen prisen som æresalumne.
   Det lykkedes mig heller ikke på vores hjemmeside at finde noget om, hvorledes beslutningen om tildeling af titlen som æresalumne træffes. I universitetssystemet er vi jo vant til, at tildeling af ærestitler forudgås af en vurdering af kandidaten. En sådan vurdering har fundet sted inden udnævnelsen af den lange række af æresdoktorer, der også er omtalt i sidste nummer af Campus. Men hvilken vurdering ligger til grund for, at Anders Fogh Rasmussen er blevet udnævnt til æresalumne? Har han på særlig fremragende vis anvendt den uddannelse, han har erhvervet sig på Aarhus Universitet? Eller er sandheden blot, at han ”er blevet til noget”, som du skriver. Underforstået, at det kan universitetet bruge til at promovere sig selv. Uanset at det, han er blevet til, ikke er baseret på den uddannelse, han fik på Aarhus Universitet, og uanset at hans handlinger ikke er i harmoni med de værdier, Aarhus Universitet angiveligt hviler på.