Aarhus Universitets segl

Fra Platon til apopleksi

Det er nok de færreste nye filosofistuderende, der kan forestille sig, at studiet ender med, at de forsker i hjerner, men for Mads Jensen er Sokrates og Kierkegaard skiftet ud med netop det.

 

Af Gitte Bindzus Foldager
gbk@adm.au.dk


Selvom Mads Jensen ikke engang er færdig med sin kandidatgrad i filosofi, er han i fuld gang med at forske.
   Det begyndte egentlig som et praktikforløb på 8. semester, hvor han gerne ville ud og beskæftige sig med noget praktisk, men han synes så godt om det, at han er fortsat i sit arbejde i forskningsgruppen CNRU (Cognitive Neuroscience Research Unit), der arbejder med bevidsthedsforskning på Hammel Neurocenter.
  – Det er ikke så normalt for filosoffer at beskæftige sig med det praktiske. Mange filosoffer beskæftiger sig derimod ofte med det teoretiske i bevidsthedsforskning, men jeg ville gerne vide mere om, hvad bevidsthed egentlig er, forklarer Mads Jensen og fortsætter:
  − Filosoffer er gode til teoretisk arbejde og argumentation, og i dette tværfaglige miljø har jeg derfor bidraget meget med en del begrebsarbejde, som for eksempel hvad vil det sige at være minalmal bevidst? Det skaber spørgsmål om både hvordan det skal måles, og om det overhovedet kan lade sig gøre. I begyndelsen virkede det dog lidt underligt at diskutere hjernen med et empirisk grundlag, som jeg ikke var vant til, og jeg skulle også lige vænne mig til, at man her tænker på en lidt anden måde, men det går bedre nu, fortæller den unge forsker, der ved siden af forskningen netop er begyndt på sit speciale på filosofi på Aarhus Universitet.Specialet skal selvfølgelig handle om forklaringer af bevidsthed.

Ingen løn, men masser af interesse
På trods af at Mads Jensen har sit studium at passe, finder han tid til at komme til Hammel 1-2 gange om ugen for at forske. Det er ikke noget, som han får løn for; det er drevet af interesse.
  − Jeg synes, det er et rigtig godt supplement til det almindelige studium, da det giver rigtig god erfaring, og der er mange dele i forskningen, som jeg kan kæde sammen med mine studier. Samtidig er det sjovt og spændende.
   Mads Jensen kontaktede selv forskningsgruppen for at høre, om der var mulighed for, at han kunne komme i praktik. Det var seniorforsker og leder af CNRU Morten Overgaard helt åben over for, og der kom hurtigt en aftale på plads.
  − Jeg ville gerne lære mere og have en forklaring på, hvad bevidsthed er. Den 1,5 kg grå masse, som vi alle slæber rundt på, er på den ene side det mest normale, men samtidig er den et mysterium, og masser af forskere er uenige om, hvad den kan og ikke kan, og det fascinerede mig.

Vil gerne fortsætte sin forskning
I øjeblikket har Mads Jensen sit eget forsøg i gang. Her undersøger han, hvordan hjernen fungerer ved personer, der er blevet ramt af en hjerneskade eller blodprop og efterfølgende har fået neglekt, som betyder, at man kun opfatter syns- og føleindtryk fra den ene side af rummet.
  − Det er rigtig spændende, og jeg håber, at jeg kan blive ved med at forske i dette og andre emner, efter jeg er færdig med studiet.