Aarhus Universitets segl

Psykologi vil begrænse adgang for udenlandske studerende

En norsk bacheloruddannelse i psykologi er rettet direkte mod kandidatuddannelsen i Århus. Her vil studielederen nu have en kvote for, hvor mange udlændinge der kan optages.

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk


Flere og flere norske psykologistuderende vil have en dansk kandidatgrad i deres fag, og det får nu studielederne på de tre danske psykologiuddannelser til slå alarm.
  – Hvis vi skal sikre kvaliteten af de psykologer, vi uddanner, er vi nødt til at optage færre udenlandske bachelorer, siger studieleder Preben Bertelsen. Han vil sammen med studielederne i København og Aalborg undersøge mulighederne for at begrænse udenlandske studerendes adgang til de danske kandidatuddannelser i psykologi.

Målrettet Århus
40 udenlandske studerende er i dette semester begyndt på kandidatuddannelsen ved Psykologisk Institut i Århus, heraf langt de fleste nordmænd. I alt var der ca. 130 ansøgere med udenlandsk bachelor-baggrund. Dertil kommer et stort norsk islæt blandt de 50 studerende, der søger optagelse til 1. februar næste år.
  – Mange af ansøgningerne kommer fra Høgskolen i Lillehammer, som målrettet klæder deres bachelorer på til at tage en kandidatuddannelse i Århus, fordi Høgskolen ikke selv udbyder en sådan, fortæller Preben Bertelsen.
  – Tidligere afviste vi en stor del af ansøgerne fra Lillehammer, fordi de manglede to-tre af de centrale fag på vores uddannelse, men nu opfylder de vores meritkrav, og så er vores politik, at de også skal optages, forklarer Preben Bertelsen og understreger, at instituttet intet har imod norske studerende.
  – De er dygtige, og vi er glade for at have dem, men vi har et problem med uddannelseskapaciteten. I dag er der 30 studerende for hver underviser, men det burde være langt færre, siger studielederen.

Dansk professionsuddannelse
De danske psykologiuddannelser har hidtil veget uden om at indføre adgangsbegrænsning til kandidatuddannelserne, fordi den kunne ramme danske studerende. Men de har nu en lovsikret ret til en kandidatuddannelse, og det åbner mulighed for at begrænse optaget af udenlandske studerende. Preben Bertelsen sigter mod, at det årlige optag af udenlandske kandidatstuderende højst må svare til 10 procent af de studerende, der begynder på bachelorstudiet. Ud fra årets optag vil det reducere antallet af udenlandske kandidatstuderende fra 40 til 20-25.
  – Vil en adgangsbegrænsning ikke kollidere med Bolognaprocessen, der gør det muligt for studerende at tage en del af deres uddannelse ved et udenlandsk universitet?
  – Jo, men man må skelne til ressourcerne på de konkrete uddannelser. Desuden er psykologi en professionsuddannelse rettet mod et bestemt sprogområde. Derfor skal den største del af vores kapacitet bruges på danske studerende uanset overordnede principper om studerendes fri bevægelighed.
  – Og selvom vi mister taxameterpenge ved at sige nej til 20 studerende, er vi villige til det for at sikre kvaliteten i vores uddannelse, understreger studielederen.