Aarhus Universitets segl

Tre år mere til rektor

Aarhus Universitets bestyrelse har valgt at forlænge rektor Lauritz B. Holm-Nielsens kontrakt, knap et år inden den udløb.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


Som en vigtig del af universitetsloven fra 2003 ansætter universitetets bestyrelse en rektor og kan efter de første fem års kontrakt vælge at forlænge med yderligere tre år uden et nyt stillingsopslag. Det sidste prøvede bestyrelsen på Aarhus Universitet for første gang, da den tirsdag den 22. september valgte at forlænge kontrakten med den nuværende rektor Lauritz B. Holm-Nielsen for endnu en periode.
   Punktet var på dagsordnen under betegnelsen ”Rektoratet fremadrettet”, og der havde ikke op til forlængelsen været offentlighed om, at den skulle ske allerede nu – næsten et år inden kontrakten udløb. Det bekymrer dog ikke formanden for Aarhus Universitets bestyrelse, Jens Bigum.


Ønskede fred og ro
– Vi ville ikke have nogen diskussion om, om hvorvidt det blev eller ikke blev. Vi ville simpelthen have en afklaret situation og ville ikke spilde tid på diskussion af en sag, som vi havde en klar holdning til i bestyrelsen, siger han.
    Havde I overvejet at melde mere offentligt ud?
  
– Nej, det havde vi ikke. Vi har ønsket fred og ro til at arbejde os frem til en konklusion. På dette møde skulle vi samtidig træffe beslutningen om den fremtidige organisering i rektoratet, og så var det naturligt at diskutere og beslutte det hele samtidig.


Ansatte utilfredse med struktur
I foråret indsendte ansatte og studerende på mange af universitetets institutter og hovedområder høringssvar til den igangværende universitetsevaluering. I den del af evalueringerne, som kom fra hovedområder, der også før fusionerne var en del af Aarhus Universitet, bliver det i vidt omfang påpeget som problematisk, at universiteternes ledelsesstruktur fra 2003 har været indrettet sådan, at rektoratet formelt kun er ansvarligt over for en bestyrelse med et flertal af eksterne, selvsupplerende repræsentanter.
   Jens Bigum mener dog ikke, at en længere proces omkring forlængelsen af rektors ansættelse af den grund er hensigtsmæssig.
  – Da Lauritz B. Holm-Nielsen i sin tid blev ansat, var det jo en langt mere omfattende proces. Der var rådgivningsudvalg og opslag, og dengang synes jeg, vi fik givet ham legitimiteten. Denne gang mener jeg bare, det ville have skabt usikkerhed om, hvorvidt vi ønskede en forlængelse eller ej.


Bestyrelsens ansvar
Kan det ikke forstærke de ansattes opfattelse af legitimitetsproblemer, at der ikke har været offentlighed og mulighed for debat?
  
– Vi har en god fornemmelse af, hvordan tingene opleves på universitetet. Det er jo ikke sådan, at vi lever i en osteklokke. Jeg føler mig meget overbevist om, at universitetet værdsætter, at man ikke skulle have en lang periode med usikkerhed. Man skal også huske, at af de 11 medlemmer af bestyrelsen er 5 udpeget internt på universitetet, og beslutningen om at forlænge var helt enstemmig. Det er jo ikke et valg, men en bestyrelsesbeslutning. Og det må vi selvfølgelig også tage ansvaret for, siger Jens Bigum.