Aarhus Universitets segl

Millionunderskud i Stakbogladen

Tabte EU-udbud, faldende valutakurser og svigtende bogsalg til institutterne gav universitetets største boghandel et underskud på næsten 1,2 mio. i 2008.
2009 ser bedre ud, men situationen er alvorlig, erkender direktøren.

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

2008 var ikke et rart år at være boghandler på Aarhus Universitet.
   Det viser det seneste regnskab fra Stakbogladen, der under skiftende navne og ejere har solgt bøger til de århusianske studerende siden 1949 – og siden 1964 fra de store kælderlokaler i Studenternes Hus ud til den århusianske ringgade.
   Næsten 1,2 mio. i minus var resultatet for året, der blandt andet bød på en indtjeningsnedgang på 900.000 kr. og over en halv mio. i afskrivninger bl.a. på grund af de faldende engelske og amerikanske valutakurser, der gjorde allerede indkøbte bøger mindre værd.

Udbud fjernede omsætning
Stakbogladens direktør, Jens Viltoft-Hansen, er også en af boghandlens to hovedaktionærer. Ifølge ham skyldes det dårlige 2008-regnskab især, at universitetets biblioteker og institutter har fået nye regler for bogkøb, hvor alt skal sendes i EU-udbud og ikke mere ”bare” kan købes gennem f.eks. Stakbogladen eller andre faste samarbejdspartnere.
  – Vi tabte et par licitationer om blandt andet bogsalget til Statsbiblioteket og en række hovedområder, og det betød ganske hurtigt et markant fald i omsætningen, og det kan man altså også tydeligt se på bundlinjen, forklarer han.

Har taget aktion
Ifølge regnskabet betød det store underskud, at de to aktionærer – den anden er advokat og AU-alumne Claus Søgaard-Christensen – i 2008 valgte at spytte yderligere 700.000 kr. i kassen via en kapitalforhøjelse for at få enderne til at mødes. Og det er ifølge Jens Viltoft-Hansen ikke en holdbar løsning.
  – Vi har selvfølgelig allerede taget aktion på de dårlige tal fra sidste år, og derfor forventer vi heller ikke, at det i år kommer til at se lige så skidt ud. Men det er klart, at i takt med at universitetet i højere grad sender bogkøbet i udbud, kan en stor del af vores eksistensgrundlag risikere at forsvinde, og det skal vi gøre noget ved, forklarer direktøren.

Forhandler med universitetet
Ifølge Jens Viltoft-Hansen forhandler Stakbogladen i øjeblikket med universitetet om en mere permanent løsning på boghandlens udfordringer.
   Hvad en sådan kunne være, vil han ikke rigtig ud med, mens forhandlingerne står på, men det kunne f.eks. være, at ejerskabet af bogudsalget igen overgår til en fond eller forening ved universitetet, som så kunne udnytte lokalerne til mere end bare bogudsalg – f.eks. cafe og merchandisesalg.
  – Risikerer Stakbogladen at gå konkurs?
  
– Vi er to aktionærer, som begge driver boghandel med hjertet. Men selv for entusiaster er et tab på en million ikke noget, man kan holde til på lang sigt. Og sådan set heller ikke på kort, siger han.