Aarhus Universitets segl

Studietur var teambuilding i praksis

En studietur kan i høj grad ryste medarbejdere sammen. Det kan de ansatte fra administrationen på Institut for Historie og Områdestudier skrive under på.


Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk


Studietur. Ordet lugter lidt af sjov og ballade. Medarbejderne fra administrationen på Institut for Historie og Områdestudier vil da heller ikke benægte, at det blev til et enkelt besøg eller to på den lokale pub, da de i foråret 2009 var på studietur til Irland. Faktisk var det sociale samvær i højsædet, da de 11 medarbejdere besøgte de to universiteter i Irland og Nordirland, som instituttet i forvejen samarbejder med.
   Teambuildingen var ikke programsat som et selvstændigt punkt, men lå i selve planlægningen af turen og i det at rejse som et fællesskab.
  – Når man er sammen 24 timer i døgnet, lærer man hinanden at kende på en helt anden måde, fortæller AC-fuldmægtig Gitte Grønning Munk.

Vi kender hinanden bedre nu
Institut for Historie og Områdestudier blev i 2002 lagt sammen af flere forskellige afdelinger, og alle kender derfor ikke hinanden lige godt. Det har studieturen imidlertid lavet om på, fortæller forskningsadministrator Anna Plaskett.
  – Turen til Irland har betydet, at vi nu er rystet bedre sammen. I det daglige arbejde betyder det, at omgangstonen er mere afslappet, og at der er kommet en bedre forståelse af hinanden og vores arbejdsopgaver. Og så betyder det også meget, at vi kan more os over de samme minder, siger hun.
   Da instituttet blev sammenlagt i 2002, var der forskellige vaner og kulturer på de forskellige afdelinger. Institutleder Jan Ifversen fortæller, at turen også var et led i forsøget på at skabe en fælles administrativ kultur for hele instituttet. Han fremhæver i denne sammenhæng studieturens symbolske betydning for fællesskabet.
  – Turen til Irland har især haft betydning på det symbolske plan som noget identitetsskabende. I en organisation er det symbolske vigtigt – det, at man er fælles om noget, og at man ved, hvor man hører hjemme. Studie-turen har styrket vores fælles identitet: Vi er administrationen på Institut for Historie og Områdestudier. Det har nok været den væsentligste gevinst, fortæller Jan Ifversen.

TAP’erne skal også rejse
Det er en almindelig holdning, at rejseaktivitet er forbeholdt det videnskabelige personale, der lever af at have internationale kontakter og hente inspiration i udlandet. Administrationen på Institut for Historie og Områdestudier ønsker imidlertid at gøre op med denne tankegang.
  – Man bør også tænke det internationale ind i videreuddannelsen af det tekniske og administrative personale (TAP). TAP-arbejdet kræver konstant inspiration, også fra udlandet, siger Jan Ifversen.
   Forholdet mellem ledelse og medarbejdere er blevet tættere efter studieturen, selvom både Gitte Grønning Munk og Anna Plaskett understreger, at dette forhold også var godt før turen. Jan Ifversen fortæller dog, at han har fået et bedre kendskab til sine medarbejdere, og at det danner basis for en bedre ledelseskommunikation.
  – Det er fantastisk for mig som institutleder at få et tættere forhold til mine administrative medarbejdere. Vi har planlagt det hele sammen fra starten, og det har bragt os tættere sammen, siger han. Gitte Grønning Munk er enig og fremhæver især ”fritiden” på studieturen som særlig værdifuld.
  – Bare det at gå ud og drikke en øl om aftenen sammen havde stor betydning. Vi snakkede om alt muligt, også arbejde, selvom det ikke føltes som arbejde, når man hygger sig så meget samtidig, siger hun med et smil.

Inspiration med hjem
Studieturen gik dog ikke kun op i teambuilding. Et vigtigt formål med at tage til Irland var også at hente inspiration med hjem til det daglige arbejde i administrationen.
  – Vores institut har en stor berøringsflade internationalt. Vi har mange udenlandske studerende og medarbejdere, og der er flere udfordringer i forhold til at håndtere mennesker, der kommer fra en helt anden kultur. Vi tog blandt andet til Irland for at se, hvordan de gjorde, fortæller Gitte Grønning Munk.
   Særligt universitetet i Belfast imponerede den danske delegation. Ud over en massiv markedsføring på nettet var de meget professionelle i deres måde at tage imod udenlandske medarbejdere på, fortæller Anna Plaskett.
  – Jeg bed mærke i, at det hele bare fungerede. Vi er blevet inspireret til at se på, hvordan vi selv gør. Det der med at sige ”klar dig selv”, den går bare ikke længere. De udenlandske medarbejdere skal vide noget om kulturen i Danmark, og hvordan de kan netværke. Og så skal man huske at invitere dem med til kaffe. Jeg synes, vi er blevet bedre til de ting, siger Anna Plaskett og tilføjer, at de også fandt ud af, at de trods alt har mange af de samme procedurer som de irske universiteter.

Stærk modtagelse af internationale studerende
Også med hensyn til modtagelsen af internationale studerende var danskerne imponerede over de irske universiteter.
  – Studieturen bekræftede noget, som vi godt er klar over, at vi skal have udviklet, nemlig en rigtig stærk modtagelse af de udenlandske studerende. I Belfast blev de internationale studerende f.eks. hentet i lufthavnen af de lokale studerende, så de med det samme får en kontakt med dem. Hos os har vi lidt det problem, at de udenlandske studerende nogle gange synes, at de danske studerende er svære at komme i kontakt med, fortæller Jan Ifversen.
   Inspiration var der nok af. Medarbejderne er dog også enige om, at det kan være svært direkte at overføre de irske erfaringer til Århus. Konkret har studieturen sat skub i et projekt med at skrive en hvidbog i administrationen, hvor afdelingens funktioner og stillinger skal beskrives.


Studieturen til Irland var delvist finansieret af eksterne midler fra Aarhus Universitets kompetencefond.

 

Sådan gør du, hvis du og dine kolleger gerne vil på studietur.

Tal med hinanden om, hvad I gerne vil have ud af en studietur – både fagligt og socialt. Få din leder med på idéen. Ring herefter til TAP-fællestillidsmand Aase Pedersen på 8942 3441/2899 2515, hvis du er fra TAP-gruppen, og til VIP-fællestillidsmand Finn Folkmann på 8942 3793, hvis du er fra AC-gruppen. De vil hjælpe jer videre i processen.