Aarhus Universitets segl

Strid om AU’s høringssvar

Afspejler Aarhus Universitets høringssvar på evalueringen af universitetsloven de holdninger, som medarbejderne har givet udtryk for i den interne høringsproces?

 

Af Hans Plauborg
hhp@adm.au.dk


”Det er en alvorlig fejlvurdering, der helt nedtoner problemets omfang og dybde, når ledelsen mener, at ’nye uformelle samarbejdsformer’ løser problemerne. Utilfredsheden med den manglende medarbejderinddragelse og medbestemmelse stikker meget dybt og er langt mere udbredt, end den øverste ledelse har villet anerkende.”
   Sådan lyder det blandt andet i en ”sammenfatningsrapport” fra udvalget under Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Akademiske Råd, der er kommet med deres bud på en evaluering af universitetsloven.
  – Vi har foretaget en meget grundig sammenligning af de lokale høringssvar og AU’s officielle høringssvar i forhold til evalueringen af universitetsloven. Den viser, at universitetets rapport slet ikke afspejler en udbredt holdning blandt medarbejderne, siger professor Dion Sommer, der er en af SAM-rapportens forfattere.
  – Vi blev nærmest lamslåede over, hvordan universitetets høringssvar loyalt citerer en lang række kritikpunkter fra de lokale høringer, men alligevel konkluderer, at der ikke er behov for en revision af universitetsloven, siger Dion Sommer.

Forfejlet kritik
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen afviser kritikken.
  – Så vidt jeg kan se, er det kun Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der foreslår en direkte ændring af den nuværende universitetslov. Jeg mener, at den som rammelov stort set er o.k., men at universiteterne skal have større frihed til at udfolde sig inden for loven. Desuden afspejler AU’s høringssvar alle de synspunkter, der var fremme den dag, vi satte det sidste punktum, siger Lauritz B. Holm-Nielsen med henvisning til, at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet afleverede sit høringssvar efter den officielle svarfrist.
  – Høringssvaret, som gruppen af medarbejdere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet lavede sidenhen, må de have skrevet, inden vi skrev det sidste kapitel om frihedsgrader. For i det kapitel står der bl.a., at universitetet opfatter ministeriets bedømmelse af universiteternes frihedsgrader for skønmaleri. Så kan man vel ikke udtrykke sin kritik mere tydeligt, siger Lauritz B. Holm-Nielsen, der også påpeger, at universitetet i sidste ende kun kunne afgive ét officielt svar, men at man har lagt alle høringssvarene ud på nettet – også det, der kom fra SAM.

Ikke få sure mænd
Den udlægning afviser Dion Sommer.
  – Jeg synes, det er en klar benægtelse af tingenes tilstand, men enhver kan jo gå ind og læse de enkelte hovedområders høringssvar på universitetets hjemmeside. Jeg er fuldstændig sikker på, at vores synspunkter er repræsentative for en meget bred gruppe af videnskabelige medarbejdere. At rektoratet benægter, at der er et problem, fjerner ikke problemet.
   Til det siger rektor:
  – Jeg lytter til alle og stiller gerne op til diskussioner. Jeg respekterer, at der er forskellige holdninger til og opfattelser af universitetsloven og evalueringen, og jeg vil gerne understrege, at ingen har patent på sandheden. Universitetet har under stort tidspres gennemført en grundig evalueringsproces, og det er den, som ligger til grund for det samlede svar fra Aarhus Universitet.


Læs alle høringssvar på:
www.au.dk/da/uni/universitetsevaluering2009