Aarhus Universitets segl

Nyt internationalt kraftcenter en realitet

Pressens Uddannelsescenter skal fremover huse Internationalt Center, og samtidig skal det skabe en fælles ramme for ph.d.-studerende på Aarhus Universitet.


Af Gitte Bindzus Foldager
gbk@adm.au.dk


Siden 1957 har de gule bygninger næsten nederst i Universitetsparken huset journalistuddannelser, men det er slut nu, da bygningerne på Høegh-Guldbergs Gade 4 fremover skal være hjemsted for Internationalt Center.
  − Det er rigtig dejligt, at Internationalt Center nu får egne bygninger, så man kan henvise alle udenlandske studerende til samme sted, og vi glæder os meget til at flytte derned til sommer, fortæller international chef Kristian Thorn.
  − Huset har en masse muligheder, som vi kan udnytte til at udvide det internationale område, så vi kan få opfyldt nogle af de mål, som findes i den nye internationale strategi. Den lægger jo bl.a. op til, at vi skal have et mere professionelt modtageapparat for alle vores udenlandske studerende, samt at vi skal yde en bedre service, så flere af vores egne studerende tager ud i verden, fortæller han.

Tiltrængte værelser til ph.d.-studerende
Ud over at huse Internationalt Center skal bygningerne også danne ramme om aktiviteter for universitetets ph.d.-studerende, og det er Mogens Nielsen, leder af ph.d.-skolen på det Naturvidenskabelige Fakultet, meget tilfreds med.
  − I Aarhus Universitets strategi står der, at ph.d.-uddannelsen skal kunne måle sig med de bedste i verden, og at antallet af forskere, der uddannes og udvikles på universitet, skal fordobles. Derfor synes jeg, det er fantastisk, at vi nu får stillet bygninger til rådighed, hvor vi kan tilbyde et kraftcenter for både nationale og internationale ph.d.-studerende, hvilket er helt unikt, siger han.
   Med 38 værelser er det meningen, at centret også skal bruges til indslusning af udenlandske ph.d.-studerende, så de har et sted at bo de første måneder af deres ophold i Danmark, indtil de selv finder noget, og det betyder rigtig meget, mener Mogens Nielsen.
  − Hvis vi skal fordoble antallet af forskerudviklingsforløb, er vi nødt til at kigge mod udlandet, og hvis vi skal sikre, at de bedste talenter kommer hertil, skal vi reagere hurtigt og stå klar med en bolig til dem. Det kan vi nu i kraft af de mange værelser, som også findes i centret.

Mere smidig integration
Ideen med at bruge huset til både ph.d.- og internationale aktiviteter synes Kristian Thorn er et rigtig godt koncept, da de udenlandske ph.d.-studerende er en del af alle de udenlandske studerende, som vil komme til centret for at få hjælp.
  − Der skabes en masse synergi ved at samle disse to områder. En stigende del af de ph.d.-studerende, der kommer i fremtiden, er udlændinge, og de har brug for mange af de servicer, som vi tilbyder. Det giver derfor god mening, at universitetets aktiviteter på ph.d.-området fremover i stigende grad integreres med det internationale område, siger den internationale chef, og Mogens Nielsen er enig.
  − Centret skal gøre integrationen af disse studerende meget mere smidig. Ph.d.-uddannelsen er i forvejen utrolig kort, så hvis de udenlandske studerende skal bruge en masse tid og kræfter på at finde bolig, sørge for forsikring, bankkonto og så videre, er der mindre tid til den forskning, som de egentlig kom for.

Ikke bare en forskeruddannelse
I huset findes der desuden nogle undervisningslokaler. Dem håber Mogens Nielsen at bruge til de tværgående kursusforløb, som alle ph.d.-studerende skal tilbydes, lige meget om de forsker i naturvidenskab eller humaniora. Det kan for eksempel være at skrive en god ansøgning eller lære at skrive akademisk engelsk.
  − I dag skal man ikke bare have forskeruddannelse. Man skal i løbet af uddannelsen også tilegne sig andre særlige kvalifikationer som f.eks. at skrive en god ansøgning, når der skal skaffes forskningsmidler, og i stedet for at alle universitetets otte ph.d.-skoler udbyder et kursus i det, kan vi lige så godt udbyde et sammen, som alle kan melde sig til. Det bliver sandsynligvis også et bedre kursus ved at samle ekspertisen et sted, siger han.

Slyngelstue i kælderen
Centret skal dog ikke kun huse faglige, men også sociale aktiviteter blandt universitetets ph.d.-studerende og andre internationale studerende, og det glæder den internationale chef.
  − Kælderen er en rigtig ”slyngelstue”, der skaber et forrygende grundlag for sociale aktiviteter. Internationalt Center skal ikke bare være en støvet administrativ støttefunktion, men et socialt samlingssted for universitetets internationale studerende, fortæller han.

  

Det nye center

 

  • UPDATE og Dansk Journalistforbund flytter ud af Pressens Uddannelsescenter til nytår. Derefter skal huset renoveres, så Internationalt Center samt ph.d.-aktiviteterne kan flytte ind i sommeren 2010.
  • Huset har et areal på 2000 m2 fordelt på fire etager.
  • Den øvrige fællesadministration overtager de lokaler i Fredrikshus, som Internationalt Center bor i nu.