Aarhus Universitets segl

Konkurrent til Det Teologiske Fakultet

Menighedsfakultetet i Århus udfordrer Det Teologiske Fakultet. 31 nye studerende er netop startet på den private teologi­uddannelse.

 

Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk


”Vi bliver undervist ud fra et kristent synspunkt, og det er vigtigt for mig som personlig kristen. Vi er enige om, at Bibelen er Guds Ord.” Sådan lyder ordene fra Michael Kastrup, som sammen med 30 andre studerende netop er startet på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse, der ligger et stenkast fra Det Teologiske Fakultet, hvor 54 valgte at begynde på teologiuddannelsen. Menighedsfakultetets optagelsestal har været stigende, siden stedet i 2005 fik sin egen bacheloruddannelse med 19 optagne det første år.
   Dekan for Det Teologiske Fakultet Carsten Riis konstaterer, at Menighedsfakultetet er en konkurrent, om end der er tale om en konkurrence, som foregår på vidt forskellige baner. Universitetet kan nemlig slet ikke tilbyde det, som Menighedsfakultetet kan: Kristen undervisning.
  – Vi har langt det største fagmiljø, langt flere forskende undervisere og et langt mere udbygget fagligt og socialt miljø i det hele taget. Kort sagt har vi mest af det hele, undtagen af det, som Menighedsfakultetet giver, nemlig konfessionel binding på undervisningen og på lærernes tro. Det er derimod krav, som ikke hører hjemme på et dansk universitet, hvor frihed og ubundet sandhedssøgen er i centrum, siger Carsten Riis, der tilskriver Menighedsfakultetets studentertal en generel vækst i miljøer præget af konservativ kristendom.

Ingen SU
Michael Kastrup fremhæver det klare kirkelige fokus og det bevidst kristne udgangspunkt som vigtige grunde til at vælge Menighedsfakultetet. Han modtager som de andre studerende ikke SU, da uddannelsen ikke er SU-berettiget, men fakultetet støtter sine studerende med et fast månedligt beløb svarende til 40 % af en normal SU. Det er dog ikke noget, der afskrækker Michael Kastrup, som end ikke overvejede at tage bacheloruddannelsen på Det Teologiske Fakultet.
  – Det er vigtigt for mig, at teologiuddannelsen ikke kun har fokus på det videnskabelige. Det åndelige aspekt er også nødvendigt. Jeg vil nødig lyde fordomsfuld, men jeg har på fornemmelsen, at man på universitetet bare ser Bibelen som en hvilken som helst anden bog, siger han og tilføjer, at han dog regner med at tage kandidatuddannelsen på universitetet.

Bachelor på prøve
De fleste bachelorer fra Menighedsfakultetet vælger at tage kandidatuddannelsen i teologi på universitetet, så de har mulighed for at blive optaget på Pastoralseminariet og derigennem blive præster i Folkekirken. Men er Menighedsfakultetets bacheloruddannelse overhovedet et tilstrækkeligt grundlag for Det Teologiske Fakultets kandidatuddannelse? Carsten Riis mener, at det må komme an på en prøve.
  – Jeg synes, at det er mest rimeligt, at evner prøves af i opgaver, specialer og ved eksamensbordet frem for ved nogle bureaukratiske manøvrer, siger Carsten Riis og tilføjer, at han ikke er i tvivl om, at universitetets bacheloruddannelse i langt højere grad repræsenterer en uddannelse, der er på omgangshøjde med samtiden og den internationale akademiske standard.

 

Menighedsfakultetet

 

  • Menighedsfakultetet i Århus blev grundlagt i 1967 af folk fra bl.a. Indre Mission. Gennem tiden har studerende på Det Teologiske Fakultet med tilknytning til den såkaldt kirkelige højrefløj haft deres gang på det private uddannelsessted, mens de har taget deres eksaminer på Det Teologiske Fakultet.
  • I 2005 fik stedet sin egen fireårige bacheloruddannelse i teologi, som er akkrediteret ved University of Wales. I alt er 93 % af Menighedsfakultetets midler finansieret af private pengegaver. Bacheloruddannelsen kan give adgang til en kandidatuddannelse i teologi ved danske universiteter.