Aarhus Universitets segl

AU-evalueringer på nettet

Nu kan alle interesserede se sammen­fatninger på nettet af, hvordan studerende på Aarhus Universitet evaluerer undervisningen. Den valgte form er en afvejning af et krav om offentlighed og hensynet til den enkelte underviser.

 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Nu kan alle interesserede læse, hvordan de studerende selv synes faget ”filosofi i praksis” passer ind på bachelordelen af filosofiuddannelsen, eller følge med i, hvad Handelshøjskolens studerende synes om de fysiske rammer. 
   Efter krav fra Videnskabsministeriet er sammenfatninger af de studerendes evalueringer nu frit tilgængelige på internettet. Men det har ikke været nogen nem proces, forklarer Det Humanistiske Fakultets prodekan for uddannelse, Arne Kjær. Og at det netop kun er sammenfatninger af evalueringer på f.eks. hele kandidatuddannelser, der nu er blevet offentlige, er ikke noget tilfælde.
  – Vi skal både leve op til kravet om mere åbenhed, men samtidig mener jeg ikke, det er konstruktivt, hvis vi lægger alle evalueringer ud i fuld tekst, for så vil enkeltundervisere blive hængt ud i unødig grad, siger han.
Arne Kjær forklarer, at det kan variere, hvordan og hvor detaljeret hovedområderne vælger at offentliggøre evalueringerne, og han synes, det er udemærket, at den nye hjemmeside virker som en fælles indgang, der er med til at skabe et hurtigt overblik. 

Et personalespørgsmål
Ane Sloth Nørgaard læser Informationsvidenskab og er samtidig næstformand i studienævnet på Institut for Informations- og Medievidenskab. Hun synes, det er en god ide med mere offentlighed omkring evalueringerne.
Og selvom hun på den ene side personligt gerne ville have haft mere detaljeret viden om f.eks. erfaringer fra de enkelte seminarer på kandidatdelen, så hun bedre kunne vælge fag efter andre studerendes erfaringer, er hun på den anden side med på, at der skal tages hensyn til underviserne.   
  – Jeg tror, at de fleste studerende i dag spørger på de ældre årgange, inden de vælger fag, og måske kunne helt offentlige evalueringer være en hjælp der. Men vi ved også godt, at evalueringer nogle gange kan variere, og derfor ville det måske være for meget, hvis alt skulle være åbent, siger hun.
   Det er prodekan Arne Kjær enig i.
  – Hvis en enkelt underviser falder helt igennem i evalueringer, er det noget, der skal tages personalemæssigt hånd om og ikke noget, der skal være offentligt på nettet. Når nu ministeriet er kommet med et krav, så synes jeg, at vi har fundet en god form, der både tager hensyn til den enkelte og giver offentligheden mere information, siger han.

Sammenskrivningerne af undervisningsevalueringerne kan ses på www.au.dk/gennemsigtighed/evaluering for alle hovedområder på nær Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.