Aarhus Universitets segl

Undervisning 2.0

Syv undervisere har fået hjælp af E-læringsenheden til at få undervisningen online. De er selv godt tilfredse, og de studerende ønsker mere.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


Pensum er stadig pensum, og timerne med bøgerne slipper de studerende heller ikke for – og så alligevel.
   For mens deltagerne på lektor Kristina Risom Jespersens kandidatfag på Institut for Økonomi stadig skal bøje sig over bøgerne og mødes fysisk med underviseren to gang om ugen, ligger meget af forberedelsen, diskussionen og muligheden for at lære mere, som noget helt nyt, på nettet. Lektoren er nemlig en af syv deltagere på E-læringsenhedens go online-kursus, der i dette efterår afprøver de nye muligheder.
  – På nettet kan man komme længere omkring i diskussionerne, end vi kan nå på to gange halvanden times undervisning, og samtidig er det en bedre måde at give de studerende introduktion til stoffet, vise cases og ikke mindst fremhæve supplerende materiale til dem, der vil vide mere, siger Kristina Risom Jespersen og forklarer, at online-indsatsen er indtænkt i forelæsningsrækken fra starten, så det elektroniske indhold ikke bliver "ekstra-arbejde" i forhold til et almindeligt fag uden online-aktiviteter.

Bedre læring
Økonomilektoren underviser på kandidatfaget User-driven Innovation Management, og hun bruger rent praktisk universitetets e-læringsplatform Aula til bl.a. at lægge webfilm, podcasts, tests og links til virksomhedseksempler og interessante netsteder ud til de studerende. De diskuterer samtidig en række konkrete spørgsmål og det planlagte gruppearbejde forud for undervisningsgangene på en række debatfora.
Meget af materialet er organiseret i såkaldte læringsstier, hvor underviseren ordner materialet og guider de studerende igennem i den rigtige rækkefølge. Og det giver bonus for de studerende at bruge tid på net-indholdet, forklarer Kristina Risom Jespersen.
  – I de næste undervisningsgange skal vi i gang med et nyt online-projekt, hvor de studerende i fællesskab skal lave en wiki, der er en online-samling af for eksempel dokumenter eller tekster, med virksomhedscases relateret til de vigtigste kernebegreber i faget. Sådan en lavede jeg også med mit hold sidste år, og der kunne jeg se, at de, der havde deltaget aktivt online, i gennemsnit fik 10, mens de, der ikke deltog, i snit fik 4. Skrivearbejdet og diskussionerne hæver simpelthen den enkelte studerendes reflektionsniveau omkring pensum betragteligt, siger hun.

Alt i en pakke
Kristina Risom Jespersen er en af otte deltagere på de første go online-kurser fra Aarhus Universitets E-læringsenhed. Kursustilbuddet er ment som en helhedsløsning, hvor underviserne møder op med et gammeldags papir-undervisningsforløb og simpelt hen får hjælp til alt omkring processen med at ”sætte strøm” til det, forklarer Mikkel Godsk, der er områdeleder på E-læringsenheden.
  – Det gode ved vores forløb, når vi selv skal sige det, er, at man som underviser ikke skal søge penge et sted, lære pædagogiske redskaber et andet, få hjælp til teknikken et tredje sted og måske erfaringsudveksle et helt fjerde. Vi giver en samlet pakke, og det skulle gerne betyde, at man som underviser nemmere kan komme i gang med at bruge online-mulighederne, siger han.
   Netop på grund af hjælpen fra E-læringsenheden har teknikken og hele online-processen, ifølge Kristina Risom Jespersen, ikke fyldt specielt meget.
  – Selvfølgelig tager det tid at lave en podcast, men fordi der har været assistance på, synes jeg ikke, at jeg har brugt længere tid end normalt på at forbedre mit undervisningsforløb. Jeg har måske bare brugt tiden på noget andet, siger hun.

Studerende: mere på nettet
Mikkel Jakobsen og Jesper Klostermann er begge studerende på Kristina Risom Jespersens kandidatfag, og de er også meget begejstrede for de nye online-muligheder – selvom de forklarer, at man godt nogle gange kan fornemme, at teknikken stadig er i en indkøringsfase.
   Et særligt positivt aspekt er f.eks., at flere studerende bliver inddraget i diskussionerne på nettet.
  – Normalt i undervisningen sidder vi kun 4-5 stykker og blander os i debatten. Men på nettet er næsten alle med. At flere deltager, synes jeg er et absolut plus, siger Jesper Klostermann.
   Mikkel Jakobsen kunne godt ønske sig, at nettets muligheder blev udnyttet endnu mere.
  – Vores webundervisning er enten en supplering til undervisningen eller en mulighed for at lægge ekstra materiale ud. Når vi debatterer, er det oftest om afgrænsede faktuelle spørgsmål. Jeg synes, man også godt kunne turde at lægge bredere spørgsmål ud til debat – emner, som vi ikke når i de korte undervisningstimer, og som måske i endnu højere grad ville få gang i diskussionen. Men det er vel noget, der kommer, når undervisningen for alvor når ud på de nye platforme, siger han.

E-læringsenheden søger netop nu interesserede deltagere til næste kursusrunde om e-læring for undervisere. Fristen for ansøgning er 7. december. Læs mere på www.g8nline.dk, hvor man også kan se eksempler på og erfaringer med konkrete e-elementer, der kan bruges i undervisningen.

Hovedpunkter:

 

  • I projektet go online kan undervisere få hjælp til at sætte strøm til deres undervisningsforløb.
  • Online-arbejdet kan øge abstraktionsniveauet hos de studerende.
  • De studerende er glade for online-mulighederne.