Aarhus Universitets segl

AU-HIH måske på vej til Handelshøjskolen

I 2011 skal det besluttes, om Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning ligger bedst under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Imens nærmer AU-HIH sig den århusianske handelshøjskole mere og mere.

 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Da Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning (AU-HIH) blev en del af Aarhus Universitet i 2006, gav parterne hinanden fem år til at overveje, om Det Samfundsvidenskabelige Fakultet var det rigtige sted at indplacere den nye enhed, der ikke var stor nok til at kunne blive et hovedområde for sig selv.
   Den frist udløber den 31.7.2011, men allerede nu lufter flere parter muligheden for, at AU-HIH flytter hovedområde og måske i stedet bliver en del af Handelshøjskolen.

Godt i gang allerede
I oplægget om den nye administrative struktur på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skriver dekan Svend Hylleberg, at der inden for det næste år med en ikke ubetydelig sandsynlighed vil blive truffet afgørelse om en ændring af AU-HIHs fakultetsplacering , og AU-HIH’s egen direktør, Erik Ernø-Kjølhede, slår fast, at selvom et egentligt skift af hovedområde langtfra er besluttet, nærmer de to handelshøjskoler under Aarhus Universitet sig hinanden mere og mere.
  – Vi har lavet en omfattende samarbejdsaftale og har vedtaget fælles studieordning for HA-uddannelserne og HD-efteruddannelsen, så vi er allerede godt i gang. Det er ikke til at sige, om det resulterer i et egentligt hovedområdeskifte, men vores faglige overlap med Handelshøjskolen er på mange områder ganske tydeligt, mens det ikke i samme grad er tilfældet med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, siger han.

Handelshøjskolen:godt samarbejde
Også på Handelshøjskolen er dekan Børge Obel glad for det stigende samarbejde, selvom heller ikke han tør spå om, hvorvidt det ender med et egentligt fakultetsskifte.
  – Vi kører en række samarbejdsgrupper, og det går, så vidt jeg er orienteret, rigtig godt. AU-HIH har en aftale med SAM frem til 2011, og hvis nogen derefter vil lave fakultetsskifte, er vi klar til at lytte, og ellers følger vi den aftale, der ligger. Men samarbejdet fungerer rigtig godt, siger han.

Mental blokering
Erik Ernø-Kjølhede mener ikke, at intern hovedområdetilknytning bør være af afgørende betydning, fordi det hele jo er Aarhus Universitet.
  – De interne faglige samarbejder på tværs bør være der under alle omstændigheder, ligegyldigt om man hører hjemme under samme hovedområde eller ej. Men det kan godt være, at hovedområdetilhørsforholdet giver en mental blokering og skaber nogle praktiske barrierer og muligheder, og hvis det er tilfældet, ville det måske være hensigtsmæssigt at skifte. Men intet er altså besluttet endnu, siger han.