Aarhus Universitets segl

De første AU-kandidater fra heden

Af Hans Plauborg
hhp@adm.au.dk

Det kan godt være, at der er mindst en times bilkørsel mellem Århus og Herning. Men på Birk Centerpark 15 i Herning er den geografiske afstand til Århus mindre afgørende. Det væsentlige er den mentale afstand, og den er kort her på Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning, der siden 2006 har været en del af Aarhus Universitet. Moderuniversitetet i Århus kunne for den sags skyld lige så godt ligge lige rundt om hjørnet.
   Det fornemmer man især denne dag, den 30. oktober, hvor de allerførste AU-HIH-kandidater i økonomi og ingeniørvidenskab får beviset for deres indsats.
  – I er det synlige bevis på, at Midt- og Vestjylland har fået en universitetsuddannelse som en del af Aarhus Universitet. Jeg har ventet på denne dag i syv år, sagde AU-HIH’s direktør Erik Ernø-Kjølhede i sin tale til de 21 dimittender.
   Han understregede, hvor vigtige de to akademiske uddannelser er for væksten og udviklingen i hele Midt- og Vestjylland, og undlod heller ikke at gøre opmærksom på de mange fordele, som akademisk uddannede har.
  – Undersøgelser viser, at akademikere har en højere livsindkomst, en større livstilfredshed og en bedre sundhed end ikke-akademikere. Og så er de tilmed mindre kriminelle, sagde Erik Ernø-Kjølhede til morskab for de fremmødte kandidater, forældre, undervisere og universitetsledere.

Særlig uddannelsesprofil
De nyuddannede ingeniører og økonomer fra Herning kommer ud til et kriseramt arbejdsmarked med en anderledes profil end deres kolleger fra Århus og andre universiteter.
  – Lidt populært sagt får vores ingeniører tingene til at virke, mens andre mere naturvidenskabeligt uddannede ingeniører bruger flere kræfter på at undersøge, hvorfor de virker. For os er forretningsudvikling og innovation i højsædet, siger professor Christian Koch, der er leder af ingeniøruddannelsen.
   De nyuddannede økonomer er rene driftøkonomer med spidskompetencer inden for afsætning, organisation og innovationsledelse.
  – Uddannelsen er temmelig praktisk anlagt, og f.eks. er alle studerende tilknyttet en lokal mentorvirksomhed. Vi lægger meget stor vægt på samarbejdet med det lokale erhvervsliv, forklarer professor Mogens Dilling-Hansen, der er leder af økonomiuddannelsen på AU-HIH.
   Han mener, at de fleste nok skal finde et arbejde, selv om efterspørgslen på nyuddannede akademikere er i frit fald.
  – Uddannelsen passer utrolig godt til erhvervslivsstrukturen i Midt- og Vestjylland, så jeg er bestemt optimist, siger Mogens Dilling-Hansen.

”Stay hungry”
Optimist var også den nyuddannede cand.polyt. Claus Løkke, der holdt den ene af to dimissionstaler. Omdrejningspunktet for talen var ”sult” – både hans egen angiveligt store appetit på AU-HIH-kantinens kulinariske fristelser og den mere åndelige.
  – Det var vores sult efter viden og læring, der fik os til at vælge en universitetsuddannelse, og som er grunden til, at vi står her i dag. Vi er så privilegerede, at vi kan tillade os at være sultne efter viden, mens mange i verden kun er sultne efter mad. Det forpligter os til at gå ud og bruge den viden fornuftigt, sagde Claus Løkke bl.a. og opfordrede til slut alle tilhørerne til at gøre Apple-grundlæggeren Steve Job's berømte motto ”stay hungry” til deres eget.