Aarhus Universitets segl

Hvad forventer du af COP15?

Nedtællingen er begyndt til det største og vigtigste topmøde nogensinde på dansk grund. Campus har spurgt en række af Aarhus Universitets forskere og ansatte, der har klimaspørgsmål som et omdrejnings­punkt i deres arbejde, hvilke forventninger de har til klimatopmødet i København.


Af Hans Plauborg
hhp@adm.au.dk

Ellen Margrethe Basse,
leder af Klimasekretariatet

Med de betydelige uenigheder blandt Klimakonventionens 192 parter bliver det efter min opfattelse vanskeligt at opnå enighed om en afløser for Kyoto-protokollen. Man kan håbe på, at der opnås enighed om det centrale spørgsmål, nemlig om det kun er ilandene, der skal være forpligtet til at reducere deres drivhusgasudledninger, eller om de velstående ulande som Kina, Brasilien og Indien også forpligtes til at reducere fra 1. januar 2013. Ilandenes bestræbelser for at reducere udledningen har ikke megen mening, hvis udledningen uden problemer kan ”overtages” af ulande i kraftig vækst.

Henrik Dalgaard,
projektleder på Klimasekretariatet

Jeg håber, at der kommer en global og ambitiøs strategi ud af topmødet. En strategi, der viser, at verdens ledere kan gå foran og vise lederskab og få deres befolkninger med sig. At man kan sikre, at der skabes fælles, forpligtende målsætninger, udfasning af forældede teknologier og en ordentlig håndtering af de fælles goder, som vi har. Det vil så vise sig, om Darwin vender sig i sin grav efter topmødet. Det kan godt være, at vi er den stærkeste art, men om vi også er den mest forandringsparate, vil vise sig.

Marit-Solveig Seidenkrantz,
lektor på Geologisk Institut

I en tid, hvor mange lande kæmper med andre presserende problemer, er det nok optimistisk at forvente det banebrydende resultat af COP15. Men der er sat så megen politisk prestige på spil, at man må forvente en eller anden form for aftale.
Selv hvis der skulle opnås et optimalt resultat, vil ikke alle problemer være løst. Dels vil det være meget svært at implementere beslutningerne. Dels skal man også være klar over, at klimasystemet reagerer trægt. Den øgning i atmosfærens indhold af drivhusgasser, der allerede er sket, vil derfor antageligt forårsage en fortsat temperaturstigning over de næste 50-100 år. COP15 kan således selv ikke i bedste fald kunne forhindre fremtidige menneskeskabte klimaændringer, men blot mindske dem.

Peter Thostrup,
Research Associate, iNANO

Massive midler til teknologiudvikling bliver forhåbentlig en del af aftalen, for vi har ingen forhåndenværende løsninger på, hvordan verden kan blive uafhængig af fossile brændstoffer. Jeg forventer, at system- og teknologioverførsel og -salg fra rige til fattigere lande bliver en del af aftalen, så sidstnævnte lande kan få større chancer for at kunne fortsætte deres vækst uden en tilsvarende vækst i energiforbruget. Fattige lande vil nok også kunne nyde godt af en større FN-klimatilpasningfond. Derimod forventer jeg ingen reel opofrelse fra rige lande, som er nødsaget til at tage hensyn til egen økonomi og konkurrenceevne.

Jørgen E. Olesen,
professor på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Jeg forventer, at COP15 ender i en politisk snarere end en juridisk bindende aftale. Der er nemlig slet ikke tid nok til at få alle detaljer på plads, til at parterne kan acceptere bindende reduktionsmål. Derimod er alvoren ved at gå op for verdens ledere, og industrien presser også for en grønnere verden. Alt taler derfor for en aftale i København. Aftalen bør omfatte alle verdens lande og alle sektorer, der bidrager til udledninger af drivhusgasser, også fældning af tropisk skov. Desuden skal der også hjælp til de lande i verden, der bliver hårdest ramt af klimaændringer.

Peter J. Aastrup,
sektionsleder på Danmarks Miljøundersøgelser

Jeg forventer, at man vil nå et utilstrækkeligt resultat, som arrangører og regeringer i den vestlige verden vil betragte, eller i hvert fremstille, som en sejr. Samtidig forventer jeg, at pressen i tiden op til konferencen vil misbruge sin magt til spekulationer om, hvorvidt Obama kommer, og om Connie Hedegaard bliver klimakommissær. Der vil ikke komme det fornødne fokus på bindende solidariske internationale aftaler og på, hvad den enkelte kan ofre for at reducere udledningerne af klimagasser.