Aarhus Universitets segl

Leder: Akademisk frihed og global dialog

Af Lauritz B. Holm-Nielsen
rektor 

Torsdag den 5. november offentliggjorde en international akademisk komite bestående af 12 anerkendte forskere vinderne af den nyindstiftede ”Global Dialogue Prize” i Århus.
   Den store humanistiske pris for global dialog gik til de to iranere Dariush Shayegan og Mohammad Khatami, som deler prisen på 500.000 DKK, der er sponsoreret af Grundfos-fonden.
   ”Global Dialogue Prize” uddeles til kandidater, der har forsket og udviklet ideer, begreber og teorier i tværkulturelle værdistudier og interkulturel dialog. Begrundelsen for prisen og for valget af det tankesæt, som de to iranere har fostret og forsøgt udbredt, kan ses på: www.globaldialogueprize.org

Smagsdommeri
Meningerne om de to kandidater er delte både i Iran, Danmark og den øvrige verden. Flere har i den forbindelse sat spørgsmålstegn ved, hvordan Aarhus Universitet sammen med de øvrige stiftere af denne store humanistiske dialogpris kan støtte, at prisen går til Shayegan og Khatami for deres ideer om global dialog. Også på Aarhus Universitet er valget diskuteret – heldigvis – for det ligger jo i hele universitetets grundide, at man som forsker forholder sig til aktuelle problemstillinger.
   Rektoratet skal af samme grund ikke gøre sig til dommere over en udpegning, som en international velfunderet akademisk komite har foretaget. Vi respekterer og anerkender de forskere, som har påtaget sig denne opgave. Universitetets opgave er at sikre, at det akademiske fundament lever op til de internationale standarder, man kan opstille i forbindelse med en sådan prisuddeling. Sådan agerer universitetet ved uddeling af akademiske priser – alt andet vil have karakter af smagsdommeri.

Dialog er vejen frem
Aarhus Universitet støtter ideen om, at Århus skal være hjemsted for en dialogpris, der kan fremme kommunikation og fredelig sameksistens mellem forskellige kulturer og stridende partner verden over. Faktum er, at krige, terror og væbnede konflikter skaber menneskelig elendighed. Samtidig vil klimaændringerne med tørke, oversvømmelser og manglen på ressourcer for alvor sætte gang i folkemassernes vandring og udfordre vores tolerance og gode intentioner om fredelig sameksistens.
   ”Global Dialogue Prize” løser ikke alverdens problemer, men den er forhåbentlig et skridt i den rigtige retning, når det handler om at udvikle tankesæt, der gør, at vi kan møde de globale udfordringer med dialog, forståelse og udvikling af fælles løsninger.